Dan Olofsson. Foto: Danir
Ekobrott

Dan Olofsson: "Jag ser fram emot en friande dom"

"För mig är det obegripligt att åklagaren väljer att gå vidare i detta ärende" säger Dan Olofsson i en skriftlig kommentar apropå åtalet om misstänkt insiderbrott.

Uppdaterad 2020-08-04
Publicerad 2020-07-30

– Jag var med och förhandlade fram ett högre bud på Victoria Park. Det var osäkert om detta bud skulle få tillräcklig anslutning, och därför fanns ett naturligt intresse som också gagnade alla aktieägare av att främja detta bud. Avsikten var att Percy Nilsson, som var en större aktieägare, under teckningsperioden några veckor senare också skulle acceptera detta bud. Jag skickade därför ett sms till Percy med information om det nya budet och poängterade att det var ”insiderinformation som får hanteras varsamt”. Åklagaren gör en omvänd och helt felaktig tolkning av detta och menar att jag föranlett Percy Nilsson att begå insiderbrott. Det jag gjort är det rakt motsatta eftersom en varsam hantering av insiderinformation inte inrymmer otillåten handel, säger Dan Olofsson  i en skriftlig kommentar på torsdagseftermiddagen.

– Jag har själv inte handlat. Den handel som skett av Percy Nilsson har jag vare sig haft information om eller vinning av.

– För mig är det obegripligt att åklagaren väljer att gå vidare i detta ärende. Jag ser fram mot en domstolsprövning och en friande dom.

– Bilden är entydig. Dan Olofsson har handlat korrekt och helt i linje med lagstiftningen. För säkerhets skull har vi låtit tre av Nordens ledande experter på aktiemarknadsrätt granska Dan Olofsson agerande, och de har i bilagda yttranden var för sig kommit till samma uppfattning att Dan Olofssons agerande varit korrekt, säger advokat Tomas Nilsson i samma pressmeddelande.

– Mot denna bakgrund ser jag det som felaktigt beslut av åklagaren att väcka åtal.

Tomas Nilssons inriktning är i huvudsak brottmål och särskilt ekobrottmål. Han är sedan 1990 delägare i Sju Advokater. 

Tomas Nilsson var ledamot av styrelsen för Sveriges Advokatsamfund 2004-2011 och Advokatsamfundets ordförande 2007–2011

 

Platsannonser

Logga in