Annons

Annons

Ola_Rollen534.jpg

Ola Rollén, vd för Hexagon

Då ska Ola Rollén möta åklagaren i rätten igen

Hexagons vd Ola Rollén har fått ett datum då han återigen ska möta Norges motsvarighet till Ekobrottsmyndigheten i Borgarting lagmannsrett.

I början av året friades Hexagons vd Ola Rollén, misstänkt för att ha handlat aktier i det norska biometriföretaget Next den 6 och 7 oktober 2015 med insiderinformation. Domen överklagades och nu har datum för förhandlingar i Borgarting lagmannsrett blivit satta mellan den 24 april 2019 fram till 29 maj 2019.

Oslo tingsrett skrev i domen att det sannolikt var så att Ola Rollén inte hade insiderinformation då han å Greenbridges vägnar förvärvade aktier i Next. Domstolen skrev vidare att det får anses som säkert att det var andra omständigheter än de som omhandlas i det aktuella målet som skapade kursökningen på 83 procent den 9 oktober 2015.

Domen överklagades av Marianne Bender vid norska Økokrim, motsvarigheten till svenska Ekobrottsmyndigheten, vilket ledde till en överläggning på Borgarting Lagmannsrett om huruvida målet skulle tas upp till prövning eller ej. Beskedet kom i mitten av maj i år. Men datum för förhandling ville domstolen återkomma till.

Annons

Annons

I ett mejl får Realtid.se beskedet att målet ska tas upp i Borgarting lagmannsrett under perioden 24 april 2019 - 29 maj 2019.

Förhandlingarna mot Ola Rollén pågick i Oslos Tingsrett under drygt en månad från den 30 oktober till den 1 december. Under förhandlingarna hölls förhör med 21 vittnen, bland dem Next Biometrics tidigare vd, finanschef, ägare, rådgivare och två av styrelseledamöterna men även med en aktieanalytiker på Carnegie. Även Mårten Knuts, som är professor i aktiemarknadsrätt vid Helsingfors universitet fanns med i vittneslistan. Marianne Bender på norska Økokrim yrkade i slutet av tingsrättsförhandlingarna om att Ola Rollén skulle dömas till 1,5 års fängelse.

Hexagons styrelseordförande Gun Nilsson meddelade så snart Borgarting lagmansrett meddelat att målet fick prövningstillstånd att bolaget stöttar Ola Rollén och att han kvarstår som vd för bolaget.

Ola Rolléns försvarare Christian B. Hjort och Knut Bergo meddelade samtidigt  att de anser att Økokrims överklagan är grundlös men uppgav samtidigt att de ser fram emot att se en slutlig dom i frågan.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons