Delphi och advokat Per Berglöf stäms av Johan Bauers tidigare ägare.
Juridik

Då avgörs skadeståndsmålet mot Delphi

Datumet då Delphi, dess partner Per Berglöf och de tidigare ägarna av friskolan John Bauer möts i rätten är satt.

Publicerad 2018-03-09

Skriftväxlingen mellan de tidigare ägarna av JB-koncernen och Advokatfirman Delphi och advokat Per Berglöf pågår i Stockholms tingsrätt. Så sent som den sista januari 2018 hölls en muntlig förberedelse i målet och datum för huvudförhandling är nu utsatt till i mars 2019, om ett år från och med nu.

Målet är ett skadeståndsmål där de tidigare ägarna av JB-koncernen anser att Advokatfirman Delphi och advokat Per Berglöf solidariskt ska betala skadestånd på 126 miljoner kronor för avtalsbrott och vårdslös rådgivning efter rådgivningen vid försäljningen av den problemtyngda skolkoncernen John Bauer, vilket Realtid.se tidigare skrivit om.

Den muntliga förberedelsen inleds med att ordföranden informerar om att parterna ska ta ställning till om ordförandens eventuella jäv i målet. Detta då han tjänstgjort som tingsnotarie tillsammans med en av delägarna i Advokatfirman Delphi och att de sedan dess har ”ett visst privat umgänge”.

Ordföranden går sedan igenom yrkanden, grunder och omständigheter i målet såsom rätten uppfattat dem och frågor ställs till parterna för att rätten ska få en bättre bild om vad målet rör.

Advokatfirman Delphi och advokat Per Berglöf lämnade in ett svaromål på stämningsansökan dagarna innan jul 2017.  Rätten uppger att de tidigare ägarna av JB-koncernen har fram till den 29 mars att yttra sig över svaromålet och Advokatfirman Delphi och advokat Per Berglöf har fram till den 18 maj på sig att svara på kärandens yttranden.

Advokatfirman Delphi och advokat Per Berglöf har anlitat Martin Wallin och Magnus Andersson på Hannes Snellman i rättstvisten.

De tidigare ägarna av JB-koncernen har anlitat advokat Christer Gunnarsson, Bertil Tengberg och Johan Kihlstedt på Advokatgruppen i Jönköping.

Platsannonser

Logga in