Finans Nyhet

Consensus vd: ”Det bästa resultatet i vår historia”

Patrik Soko är vd för Consensus som har sitt huvudkontor i Göteborg och flera filialer i landet. Foto: ConsensusPatrik Soko är vd för Consensus som har sitt huvudkontor i Göteborg och flera filialer i landet. Foto: Consensus
Patrik Soko är vd för Consensus som har sitt huvudkontor i Göteborg och flera filialer i landet. Foto: Consensus
Publicerad

Consensus Asset Management omsättning ökade med 72 procent till 20 miljoner kronor under det andra kvartalet. "Det beror främst på rörliga intäkter från våra fonder och en stark börs", säger bolagets vd Patrik Soko till Realtid.se och som också avlöjar att bolaget snart lanserar en ny fond.

Under andra kvartalet uppgick Consensus rörelseintäkter till 20 miljoner kronor (11,6). Resultat efter skatt landade på 7,2 miljoner kronor (1,1) och resultat per aktie blev 0,96 öre (0,15).

Den stora förbättringen beror i huvudsak på goda förvaltningsresultat i fondförvaltningen, bra aktivitet inom strukturerade produkter och ett allt större förvaltat kapital i den övriga kapitalförvaltningsverksamhet, enligt rapporten.

– Det här är det bästa resultatet i Consensus historia. Det bygger till stor del på rörliga intäkter från våra fonder. Vi har även gjort flera framgågnsrika "corp-affärer" och haft en stabil börs med ett stort inflöde av pengar. Sammantaget har det skapat förutsättningar för det goda resultatet, säger bolagets vd Patrik Soko till Realtid.se.

Annons

Consensus lyfter i rapporten fram att dess fond Consensus Småbolag steg med 8,47 procent under maj månad. Det ledde till att fonden, under den månaden, knep förstaplatsen på Morningsstars och Fondkollens rankinglistor – och andra platsen sett till första halvåret

Fonden har en prestationsbaserad avgiftsmodell, vilket bidrar även till ett positivt förvaltningsresultatet. Totalt uppgår den förvaltade volymen i fonderna till drygt 500 miljoner kronor

Under första halvåret slutade bolagets rörelseintäkter på 29,4 miljoner kronor (17,5), medan resultat efter skatt blev 8,3 miljoner kronor (-1,7). Resultat per aktie uppgick till 1,10 öre (-0,23). Även resultatet efter skatt förbättrades till 7,2 miljoner kronor (6,1), medan det förvaltade kapitalet steg med cirka 1,3 miljarder
kronor.

Annons

En större händelse under perioden var att Consensus etablerade ett nytt kontor i Värnamo med två anställda som arbetar med förmöghetsförvaltning åt både privat- och företagskunder. Kundtillströmning har hittills varit stor på kort tid, enligt rapporten. Consenus öppnar även ett nytt kontor i Jönköping i september, vilket också ska ägna sig åt förmögenhetsförvaltning.

Varför föll valet på just de orterna?

– Vi har kontaktnät i dessa städer och folk hörde av sig om att de saknade en aktör som är inriktad på förmögehetsförvaltning. De vill ha en personlig kontakt.

Annons

Hittills har bolaget anställt två förvaltare och en kundansvarig under året och fler nyanställningar är att vänta. Totalt har Consensus nu 19 anställda. Huvudkontoret ligger i Göteborg och filialerna i Borås, Värnamo och inom kort i Jönköping. Men Consensus har även en mindre corp-avdelning i Stockholm.

– Målet är att fortsätta expandera vidare till kanske ytterligare någon ort. Men då gäller det att vi hittar rätt personer och det är svårt att hitta kompetens som jobbar med kapitalförvaltning utanför Stockholm, säger Patrik Soko.

Planerar ni att släppa någon mer fond i närtid?

– Ja, vi siktar på att lansera ytterligare en fond under hösten, men jag vill avvakta att uttala sig om inriktiningen på den.

Annons