Bank

Collector ökar låneportfölj – företagssegmentet sticker ut

Nischbanken Collector har presenterat resultatet för tredje kvartalet och delårsrapport för januari till september. Låneportföljen ökade med 32  procent till 30,6 miljarder kronor, jämfört med 23,1 miljarder motsvarande period föregående år.

Publicerad 2019-10-24

Under tredje perioden i år jämfört med motsvarande period 2018 ökade Collectors rörelseintäkter med 21 procent till 544 miljoner kronor, upp från 450 miljoner kronor. Periodens resultat ökade med 7 procent till 164 miljoner kronor, upp från 153 miljoner kronor.

20-årsjubilerande Collectors huvudverksamhet är lång till privatkunder, men har även en företagsverksamhet med bland annat factoring och inkassoverksamhet.

– Vårt företagssegment levererar återigen ett starkt kvartal. Factoring och företagskrediter uppvisar rekordresultat och har växt sin låneportfölj med närmre 70 procent sedan det tredje kvartalet 2018, säger vd Martin Nossman i rapporten.

Även området payments, betallösningar, ökar starkt; 41 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Martin Nossman pekar också på att den underliggande resultattillväxten är god och att företaget ser jämförbara resultat 2020.

De flesta nyckeltalen ökade under perioden. Undantag är bland annat avkastning på eget kapital som sjunker 2 procentenheter till 16,9 procent, jämfört med 18,9 procent. 2018 Antalet anställda har också sjunkit, till 371 från 388.

Efter periodens slut, den 8 oktober, har Collector sålt den svenska uppdragsinkassoverksamheten i Colligent Inkasso för 240 miljoner kronor. 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in