FinansNyhet

Coeli sätter fokus på PE-fonder

Publicerad

Sex månader efter att Coeli stängde emissionen är bolaget fullinvesterade gällande Private Equity fonder. Vd Henrik Arfvidsson hyllar tillgångsslaget som ett måste i en diversifierad investeringsportfölj.

Sara Johansson

Coeli Private Equity presenterar delårsrapport för första halvåret 2017 samt andra kvartalet 2017. Av rapporten framgår det att substansvärdet uppgår till 49,2 miljoner kronor, motsvarande 232,93 kronor per aktie den 30 juni 2017. Detta kan jämföras med 44,7 miljoner kronor, motsvarande 236,36 kronor per aktie vid årsskiftet 2016-2017.

Nettokassan uppgick till 45,7 miljoner kronor efter första halvåret jämfört med 42,7 miljoner kronor vid årsskiftet.

Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 49,2 miljoner kronor.

Annons

Resultat efter skatt uppgick till -355.000 kronor jämfört med -41.000 kronor. resultat per aktie uppgick till -1,6999 kronor jämfört med 0 kronor.

Under andra kvartalet uppgick resultat efter skatt till -432.000 kronor jämfört med -41.000 kronor. Resultat per aktie uppgick till -2,067 kronor jämfört med 0 kronor.

I slutet av februari stängde Coeli en emission som tog in 7,8 miljoner kronor före emissionskostnaderna till investeringsbolaget. Den första investeringen bolaget gjorde var en investering i finska private equity fonden Intera om 2,5 miljoner euro. För ett par veckor sedan blev det även klart att Coeli gör sin andra och sista investering i svenska Litorina V.

Annons

"Våra investeringar motsvarar våra högt ställda kriterier väl och är välrenommerade aktörer på marknaden som varit med och visat på goda resultat undet en lång tid. Vi ser fram emot långa och nära relationer framöver", skriver vd Henrik Arfvidsson i vd-ordet.

Han poängterar även att Coeli inom sex månader efter stängningen av emissionen är fullinvesterade gällande private equity-fonder.

"Nu kommer det en intressant och spännande tid där vi kommer att se vilka portföljinvesteringar som kommer att adderas till de i dag två befintliga", skriver Henrik Arfvidsson.

Annons

Han menar att private equity är något som ska finnas med  i en diversifierad investeringsportfölj och poängterar att tillgångsslaget är och har varit av stor vikt för all världens professionella investerare, inte minst för de stora svenska pensions- och institutionsportföljerna där private equity visat sig vara den allokering som oftast har bidragit med högst avkastning.

Fonden ägs till huvuddelen av moderbolaget Coeli Private Equity Management II AB som har 96,0 procent av rösterna och 70,5 procent av antalet aktier.  Coeli är även listad på NGM-börsen sedan i mars 2017. Vid halvårets slut låg aktien på 232,93 kronor.

Annons