Annons

Annons

coeli2forvaltare.png

Vidar Kalvoy och Joel Etzler har arbetat tillsammans de senaste sju åren, senast på Horizon Asset LLP, en Londonbaserad hedgefond.

Coeli lanserar ny energifond

Två förvaltare från London ska tillsammans med Coeli lansera hedgefonden Coeli Energy Transition. Förvaltarna hoppas att nå en miljard i början av 2020. "För oss är det generellt bra när marknaden kraschar", säger Joel Etzler, en av hedgefondens förvaltare.

Coeli lanserar i dag, den 16 augusti, en ny hedgefond som är en klimatfokuserad energifond, Coeli Energy Transition, ”som kan påverka klimatet i rätt riktning och samtidigt skydda kapital vid en eventuell nedgång”.

– Vi har inget specifikt mål men vi hoppas på att nå en miljard i början av nästa år och växa därefter. Det finns inget specifikt tak eller specifik sweet-spot, säger Joel Etzler som är grundare och förvaltare av fonden tillsammans med Vidar Kalvoy, som är ansvarig förvaltare.

Satsningen görs då Coeli ser att energisektorn är en av de mest attraktiva sektorerna för marknadsneutrala aktiefonder. Energi har länge varit en av de mest volatila sektorerna i S&P 500.

Annons

Annons

– Det är en energifond med fokus på den stora energiomställningen som nu sker, där vi identifierar vinnare och förlorare. En av de ändringarna som skapats av den stora energiomställningen är en förändring i investeringsmönstrena inom energisektorn; kapitalinvesteringar har flyttats från traditionellt långa cykler till kortare cykler. De kortare cyklerna innebär högre volatilitet i råvarupriserna och framförallt större spridning mellan aktiernas utveckling. Detta har gjort energisektorn väldigt attraktiv för marknadsneutrala fonder de senaste åren. Anledningen till varför investeringsmönstren har skiftat till kortare cykler är delvis oron för vad efterfrågan på olja, gas och kol egentligen kommer vara om 10-15 år och det faktum att förnybar energi har blivit kostnadseffektivt jämfört med traditionella energikällor och i många delar av världen betydligt billigare, säger Joel Etzler.

Under nio år arbetade Joel Etzler och Vidar Kalvoy på Horizon Asset med energiinvesteringar.

– Detta är i princip en fortsättning på den strategin som vi kört på Horizon i London. Det är lite speciellt för att vi har ett legalt committment att alltid vara negativt exponerade mot fossilindustrin, olja gas och kol, eftersom vi vill erbjuda våra investerare en möjlighet att vara med och påverka klimatet både med sitt kapital och med vårt impactarbete, så att den fossila industrin kan förändras till någonting bättre. 

Hur aktiva är ni som ägare?
– Eftersom vi är en hedgefond har vi en ganska kort innehavsperiod. Vi är väldigt aktiva då vi träffar över 200 bolag om året och där kan vi driva en agenda, säger Joel Etzler.

Han berättar att man kan dela upp aktivismen i tre fack. Private Equity har långa innehavsperioder och möjlighet att förändra styrelse och management och därmeddriva förändringar, Long Only fonder med långa innehavsperioder har möjlighet att rösta på årsstämmor. Hedgefonder däremot har kortare innehavsperioder och får då driva impactarbetet i samband med bolagsmöten. Det hedgefonder kan göra som är unikt däremot är att påverka med sitt kapital genom korta positioner. Hedgefonderna behöver inte äga exempelvis oljebolag för att påverka dessa utan kan istället ”vara korta”, blanka, i dessa bolag.

Portföljen består generellt av 60–80 individuella aktier uppdelade på investeringsteman och pair-trades. 

Vilken avkastning hoppas ni på?
– Vi har inte kommunicerat ett avkastningsmål men vi hoppas leverera hög riskjusterad avkastning och skydd mot eventuella sättningar i marknaden. Det har vi lyckats med historiskt. Däremot kan man inte räkna med 30 procent+ per år i vår fond, men vi ska heller inte kunna tappa så mycket. Vi är en marknadsneutral fond så målet är att generera okorrelerad avkastning mot både marknaden och råvarupriser. 

Coeli Energy Transitions målgrupp är framförallt institutionella investerare men enligt Joel Etzler är det även fullt möjligt för retail att investera i fonden.

Hedgefonder har gått ganska dåligt under en lång tid. Vad ser ni för utmaningar?
– Jag kan inte svara för andra fonder. Det har gått bra för oss under nio års tid. 

Vad ser ni för utmaningar?
– Det finns alltid massor av utmaningar och möjligheter. För oss är det generellt bra när marknaden kraschar. Vi får större ineffektivitet i prissättningen på aktierna, det rör sig snabbt och det blir stor förändring. Eftersom vi hedgar ut marknaden och råvaruprisexponeringen så har vi en större spread att jobba på. 

Förvaltarna

Joel Etzler är förvaltare och grundare av Coeli Energy Transition. Han började arbeta tillsammans med Vidar Kalvoy på Horizon Asset i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Etzler började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm 2006. 

Vidar Kalvoy är ansvarig förvaltare och grundare av Coeli Energy Transition. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset. Han har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo. 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Bildspel Finansdagen – Fullsatt Grand Hôtel om hållbar finans

Göran Persson, styrelseordförande Swedbank. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
”Den ekonomiska hållbarheten hänger ihop med den sociala och miljömässiga hållbarheten”, sa Göran Persson från scen, som i vanlig ordning talade fritt utan manus. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen – mingel. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB. Stefan Sigemo/PWC.
SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts varnar i sin dragning för att finansbranschen inte till fullo har ”prisat in” klimatets framtida utmaningar och kostnader. Av den anledningen kan finansbranschen ha en mycket stor klimatskuld, som långt ifrån alla i finansbranschen förstår eller tar hänsyn till. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Angelica Berg, hållbarhetschef, PWC. Stefan Sigemo/PWC.
PWC:s hållbarhetschef Angelica Berg konstaterar från scen att hållbarhet tidigare har setts som en kostnad och motpol till lönsamhet, vilket inte alls stämmer idag.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transp
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transparens. Och givet hur vårt kassaflöde ser ut – i ett företag där den sista pensionsutbetalningen nu är planerad till 2080-talet – blir det ingen konflikt i att maximera avkastningen och samtidigt vara hållbara.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått h
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått hantera utmaningar med koppling till hållbarhet. I företagens arbete är tidshorisonten typiskt sett för kort, medvetenheten om de negativa effekterna för dålig och informationsunderläget för stort.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.

Annons