IT

Cinnober genomför emission av teckningsoptioner

Emissionen ska bland annat "synliggöra sambandet mellan anställningsförmåner och bolagets resultatutveckling", heter det.

Uppdaterad 2018-04-06
Publicerad 2018-04-06

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Syftet med förslaget och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka lednings- och nyckelpersonernas intresse för koncernens verksamhet och synliggöra sambandet mellan anställningsförmåner och bolagets resultatutveckling", skriver bolaget.

 Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor, kan aktiekapitalet öka med högst 200 000 kronor, motsvarande en utspädning om cirka 2,7 procent.

Realtid.se har sökt Cinnobers vd Veronica Augustsson. Här kan du läsa en färsk intervju med henne.

Platsannonser