IT

Cinnober etablerar dotterbolaget Minium

Minium ska erbjuda teknologi och tjänster för realtidsclearing till internationella storbanker. Under 2018 når bolaget marknaden. "Vi är övertygade om att det även i bankvärlden finns ett stort behov av våra tjänster för realtidsclearing", säger Cinnobers vd Veronica Augustsson.

Uppdaterad 2017-10-26
Publicerad 2017-10-26

Cinnober meddelar i dag lanseringen av dotterbolaget Minium som bildades i slutet av förra året. Bolaget ska erbjuda teknologi och tjänster för realtidsclearing till internationella storbanker. 

"Utvecklingen löper enligt plan med ambitionen att Miniums lösningar, som når marknaden under 2018, kommer att modernisera och effektivisera driften av så kallade client clearing-tjänster inom banksektorn. Detta är ett område som möter nya regleringar, hårdare kapitalkrav och höga kostnader för äldre system och omodern teknologi”, enligt ett pressmeddelande.   

Minimum baserar sina lösningar på Cinnobers befintliga teknologi gentemot börser och clearinghus, och kommer att erbjuda banker och deras kunder möjligheten att i realtid få en fullständig överblick av sin riskexponering mot olika marknader. Genom att teknologin kan hantera samtliga handlade tillgångsslag, samt handel som sker såväl på som utanför en börs, möjliggörs effektivare kapitalanvändning och operationella effektiviseringar.

”Cinnober introducerade realtidsclearing till börser och clearinghus och är idag den totalt dominerande leverantören. Vi är övertygade om att det även i bankvärlden finns ett stort behov av våra tjänster för realtidsclearing, då de kan användas till att modernisera processer som i dagsläget är både ineffektiva och kostsamma”, säger Cinnobers vd Veronica Augustsson.

För närvarande har Cinnober tre olika dotterbolag med fokusområdena: client clearing (Minium), rapportering (Simplitium) och marknadsövervakning som kommer omprofileras framöver i samband med ett branschevent. 

Platsannonser