Charlotta Kronblad. Foto: Ulrika Ernström.
Charlotta Kronblad. Foto: Ulrika Ernström.
Digitalisering

Charlotta Kronblad: "Digitaliseringen har ritat om spelfältet"

Charlotta Kronblad, doktorand på Chalmers Universitet i Göteborg, uppmärksammas nyligen av den internationella forskartidskriften Academy of Management Discoveries.

Uppdaterad 2020-05-18
Publicerad 2020-05-15

Charlotta Kronblad, doktorand på Chalmers Universitet i Göteborg, fick för någon vecka sedan sin artikel “How Digitalization changes our understanding of professional service firms” publicerad i den ansedda forskartidskriften Academy of Management Discoveries.

– Jag skickade in min artikel för nästan två år sedan och nu blev den äntligen publicerad. Det känns väldigt prestigefullt att få bli publicerad i tidskriften men det mest intressanta är kanske att jag fått välja fem andra forskare som forskningen berör som nu förbereder kommentarer på min artikel. Daniel Muzio, professor på Newcastles universitet är en av forskarna som nu förbereder ett svar. 

– Dessutom har flera andra forskare har redan svarat mig och gillat artikeln. Det betyder mycket för mig att artikeln hjälper till att initiera den akademiska diskussionen i ämnet.

Academy of Management är en internationell organisation med forskare och praktiker från hela världen. De arrangerar bland annat konferenser, seminarier och årliga kartläggningar av forskning inom management och närliggande ämnen. Även om de fysiska mötena ställts in under coronapandemin.

– Min forskning tar avstamp i hur digitaliseringen fundamentalt förändrar villkoren för “professional service firms”, det vill säga kompetenstunga bolag med en hög grad av professionalism, exempelvis advokat- och revisionsbyråer.

Enligt Charlotta Kronblad har coronakrisen accelererat den digitala utvecklingen. Hon uppmärksammar flera projekt där exempelvis juristfirmor applicerar AI, blockchain-teknik och olika digitala verktyg i grunden av verksamheten.

Hon betonar att digitaliseringen också skedde innan covid-19 men att krisen, och vårt sätt att hantera den med social distansering, har skyndat på processen och att internationella såväl som nationella firmor successivt flyttar över allt mer arbete till det digitala.

– Digitaliseringen har ritat om spelfältet för dessa bolag. Därmed har många tidigare managementteorier blivit daterade och obsoleta. Jag utgår ifrån hur den nya kontexten påverkar konkurrensen bolagen emellan och hur de nya organisationerna styrs med hjälp av digitaliseringen.

Den svenska branschen ligger dock enligt Charlotta Kronblad efter den internationella utvecklingen. En intressant aspekt som hon pekar på är att domstolsväsendet driver på utvecklingen, speciellt internationellt.

– Virtuella domstolsförhandlingar är numera verklighet i England och USA. I Sverige är det bara förvaltningsrätten och skiljedomstolar som i viss mån redan håller digitala förhandlingar. Men jag tror att vi i framtiden kommer se mer användning av de digitala möjligheterna även i svenska domstolar.

Kommer vi gå tillbaka till det normala efter covid-19?
– Jag tror inte vi kommer gå tillbaka efter coronakrisen till så som det var innan. När allt fler upptäcker möjligheterna med digitaliseringen tror jag också detta kommer bli det nya normala. Företagen skaffar sig nya digitala förmågor och en förhöjd förändringskapacitet. Även om vi tar ett steg tillbaka när krisen i över så kommer vi vara högre upp på kurvan och det kommer gå snabbare framöver.

Hon menar att framförallt förändringsbenägenheten och kulturen i allt större utsträckning anpassas efter det digitala. Obenägenheten att förändra sig var just en av de största hindren mot den digitala transformationen.

– Nu när coronakrisen har brutit ned den barriären tror jag förändringarna kommer ske snabbare. De flesta bolag i branschen tävlar idag om att ligga långt framme inom innovation och digitalisering och allt fler inser att de inte har något val, de måste digitalisera verksamheten.

I januari besökte Charlotta Kronblad Högsta Domstolen för att bland annat diskutera framtiden för digitala domstolar. Men det var innan Corona slog till och innan virtuella rättegångar blev en verklighet runt om i världen.

– Virtuella domstolar är verkligen en spännande utveckling. Harvard Law School hade nyligen ett seminarium om detta som jag lyssnade på och här i Sverige ska detta diskuteras på ett seminarium ”From Crisis to Action” i nästa vecka där bland andra Helsingborgs Tingsrätt ska dela sina erfarenheter och tankar i ämnet.

–  Allt fler universitet har under krisen öppnat upp sina verksamheter digitalt. Det är om jag får säga det en av de goda saker som kommit ur krisen. Jag har nog aldrig haft så många internationella forskarmöten som under 2020, här senast igår med professorer från Brasilien och Spanien. Det finns så otroligt mycket intressant där ute för den som har, och tar sig, tid.

På den svenska marknaden tycker hon att Fondia och Avtal 24 (som byter namn till Lexly) är två bra exempel på bolag med intressanta nytänkande digitala plattformar.

–  Deras kunderbjudande ser annorlunda ut i jämförelse med övriga juristfirmor och de utgör två bra exempel på utvecklingen i branschen.

Platsannonser

Logga in