Ekobrott

CFO döms för marknadsmanipulation

En CFO på ett mellanstort bolag i södra Sverige döms för marknadsmanipulation i den Spotlight-noterade aktien Omnicar. Enligt domstolen har mannens transaktioner och orderläggning gett falska och vilseledande signaler.

Publicerad 2019-05-03

Mannen, som är i 35-årsåldern, åtalades i mitten av december för marknadsmanipulation. I tisdags kom domen från Stockholms tingsrätt. Mannen får en villkorlig dom och 60 dagsböter om 740 kronor, motsvarande 44 400 kronor samt betala en avgift om 800 kronor till brottsofferfonden.

Domstolen ansåg att åklagaren lyckats bevisa att mannen, som arbetar som CFO på ett mellanstort bolag i södra Sverige, ska dömas för marknadsmanipulation och att brottet inte ska anses som ringa.

Enligt åklagaren Jan Leopoldson ska mannen ha genomfört "aggressiva” kurshöjande köp i aktien Omnicar i slutet av september 2017, noterad på Spotlight, tidigare Aktietorget. Uppgången motsvarade cirka 6 procent utan att det kommit någon nyhet från bolaget. När kursen gått upp började han sälja ett större antal aktier, en så kallad "pump and dump”. 

Spotlight misstänker att köpen genomfördes med avsikten att skapa en rörelse i aktien och med det vilseleda övriga aktörer i marknaden. 

I utredningen framgår det att FI bedömde att ärendet innehöll ytterligare två typer av brott:

  1. Enligt myndigheten lade mannen vilseledande orderläggningar genom två köpordrar som inte var avsedda att gå till avslut. Dessa var istället avsedda att bidra till en falsk bild av efterfrågan av aktier, i syfte att höja aktiekursen för hans redan befintliga aktieinnehav.
  2. Mannen ska även ha köpt aktier med låg volym på hög kurs för att kunna sälja ett större antal på en fortsatt hög nivå. Under samma period genomför han 13 säljtransaktioner som läggs in bara några sekunder efter att han precis köpt ett litet antal aktier på en högre kurs.

Mannen har själv förnekat brott och hänvisat till att han saknat uppsåt till att hans handel gett falska eller vilseledande signaler på det sätt som åklagaren har påstått. Till sitt försvar uppger han att aktien är illikvid med en genomsnittlig omsättning om cirka 100 000 aktier per dag och det är ofta fråga om oregelbundna transaktioner. "Med hänsyn till aktiens volatilitet är det inte märkvärdigt att lägga ordrar på både höga och låga nivåer", hävdar mannen i utredningen.

Domstolen pekar på mannens utbildning och erfarenheter av branschen och menar att dessa omständigheter talar för att han haft sådan kunskap om aktiehandel att han borde ha insett effekterna av den handel han bedrivit.

”Vidare anser tingsrätten att transaktionerna och orderläggningen som sådan framstår som systematiska, medvetna och resultatinriktade handlingar”, skriver domstolen och menar att det inte kan ha funnits något annat rimligt skäl till hans transaktioner och orderläggning än att stärka aktiekursen och ge en bild av ett större köpintresse på marknaden än vad som varit fallet. 

Mannen ska därför dömas för ett uppsåtligt brott.

Domstolen skriver att det brott som mannen gjort sig skyldig till har ett straffvärde motsvarande ett fängelsestraff om tre månader, men eftersom det saknas anledning att befara att mannen kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet bestäms påföljden till villkorlig dom och böter. Eftersom mannen har goda ekonomiska förhållanden ska han även återbetala hela försvararkostnaden till staten om drygt 33 000 kronor.

Realtid har sökt mannens offentliga försvarare Jan CA Anderson på Advokatfirman SSW för en kommentar.

Platsannonser