Annons

Annons

Catena expanderar sitt fastighetsbestånd

Catena investerar drygt 115 miljoner kronor i en ny logistikbyggnad utanför Malmö och förvärvar fastighet i Linköping. Det rör sig om strategiskt belägna fastigheter för livsmedeldistribution.

På Sunnanå 12:52 i Burlövs kommun strax utanför Malmö, på Logistikposition Sunnanå, startar under våren 2018 byggnationen av det 7.600 kvadratmeter stora distributionslagret. Byggnaden ska innehålla både lagerdelar för koloniala varor såväl kylda som frysta livsmedel.

Den blivande hyresgästen, Chefs Culinar, är totalleverantör för restauranger, caféer och storkök med såväl internationella som svenska producenter och leverantörer. Chefs Culinar tecknar ett sjuårigt hyresavtal med Catena och investeringen beräknas ge ett driftsöverskott om cirka 8 miljoner kronor på årsbasis.

Logistikposition Sunnanå har absolut bästa läget med direkt avfart från riksväg 11 och ytterligare 300 meter till avfarten från E6/E20. Chefs Culinar, som beräknas kunna flytta in i fastigheten vid våren 2019, kommer även ha möjlighet att expandera sin verksamhet på fastigheten, skriver Catena i ett pressmeddelande.

Annons

Annons

”Att nu få bygga den tredje etableringen på Logistikposition Sunnanå känns glädjande och ett bevis på att utvecklingen av det som vi kallar ”last mile distribution” är rätt i tiden. Fastigheten har med sitt läge nära E6 en perfekt bas för den nära livsmedelslogistiken. Chefs Culinar, med sin satsning i Södra Sverige, ger Catena ytterligare en stark hyresgäst inom livsmedelssegmentet och vi ser fram emot ett långt samarbete med dem som kund hos Catena”, säger Catenas regionchef i Malmö, Christian Berglund, i en kommentar.

”Som ett led i vår etablering på den svenska marknaden är vi glada att kunna ta detta steg till en modern och resurseffektiv logistikfastighet. Med fortsatt hundraprocentigt kundfokus kan vi förena effektiv logistik med ett brett utbud av artiklar från såväl lokala som globala leverantörer. Fastighetens läge ger oss möjlighet till fortsatt flexibilitet i kunderbjudandet samt att på en mycket innovativ marknad kunna stödja den lokala livsmedelsproduktionen i våra försäljningskanaler. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Catena”, säger Marcus Ahlm på Chefs Culinar.

Catena har i dag även förvärvat fastigheten Mappen 1 i Linköping för en köpeskilling om 68,1 miljoner kronor. Den drygt 22.000 kvadratmeter stora fastigheten är strategiskt belägen intill Catenas andra två fastigheter i området.

Den uthyrningsbara ytan består av drygt 22.600 kvadratmeter. Tomtareal är 110.000 kvadratmeter. Fastigheten har ett hyresvärde uppgående till drygt nio miljoner kronor med kvarvarande hyresavtalstid på cirka två år och är nästan fullt uthyrd. Den beräknade byggrätten på markområdet uppgår till drygt 30.000 kvadratmeter och läget intill Catenas andra två fastigheter i området, Mappen 3 och 4, ger möjligheter till en expansion. Mappen 1 är väl belägen vid väg 35 med nära anslutning både Linköping City Airport och E4:an. Förvärvet sker med egen kassa.

”Tillsammans med den nybyggnation som är pågående på Mappen 4 har Catena nu möjlighet att skapa ett större livsmedelskluster i Linköping. Förvärvet ger oss både skalfördelar och möjlighet till nybyggnation helt i enlighet med vår ambition om hur Catena skall växa”, säger Catenas regionchef i Stockholm, Maths Carreman, i en kommentar.


 

Fakta Catena

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 13.131,1 miljoner kronor per 31 december 2017.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons