Finans

Catella emitterar obligationslån

Catella emitterar nytt femårigt icke säkerställt obligationslån om 500 miljoner kronor.

Uppdaterad 2017-06-09
Publicerad 2017-06-09

Catella har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 500 miljoner kronor med ett rambelopp om 750 miljoner kronor.

Obligationslånet har en löptid om 5 år och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m +4 procentenheter.

Intresset från nordiska investerare har varit var stort och obligationslånet har övertecknats. Totalt har fler än 50 investerare allokerats
obligationer i transaktionen.

Emissionslikviden ska användas i syfte att refinansiera den befintliga obligationen (inklusive återköp), tillföra Catella ytterligare likviditet för den löpande verksamheten samt för att fortsätta expansionen och möjliggöra potentiella framtida förvärv.

Obligationslånet kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank var finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen och Roschier Advokatbyrå var juridisk rådgivare.

Platsannonser