Fastigheter

Castellum säljer i Sundsvall – satsar på tillväxtområden

Castellum säljer hela sitt bestånd i Sundsvall och förvärvar sex fastigheter i Linköping. Det sker genom en bytesaffär med Lilium.

Uppdaterad 2019-01-18
Publicerad 2019-01-18

Castellum genomför en bytesaffär med Fastighetsaktiebolaget Lilium där Castellum förvärvar sex fastigheter i Linköping samt säljer tjugo fastigheter i Sundsvall.

– Affären innebär att vi koncentrerar vår portfölj till starkare tillväxtområden och städer, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum AB, i ett pressmeddelande.
 
– Castellums portfölj består fortsatt av den största noterade kontorsportföljen och en av de absolut största logistikportföljerna i Sverige. Det ligger i vår långsiktiga strategi att fortsätta växa och öka beståndets kvalitet och densitet genom såväl projekt som förvärv, säger Henrik Saxborn.

Affären gör Castellum till en av de två största aktörerna i Linköping och ger, enligt Henrik Saxborn, dessutom byggrättsmöjligheter i city. 
 
De sex fastigheterna i Linköping är kontorsfastigheter om cirka 67 000 kvadratmeter, centralt belägna i nära anslutning till Castellums övriga fastigheter i Linköping. 
 
Förvärvspriset uppgick till 1 638 miljoner kronor inklusive omkostnader och bedömd uppskjuten skatt om totalt 87 miljoner kronor. Hyresintäkterna fullt uthyrd bedöms uppgå till cirka 110 miljoner kronor.  Försäljningen genomförs på en bedömd direktavkastning om 4,8 procent på nuvarande driftnetto efter administrationskostnader.
 
Försäljningspriset för fastigheterna, som omfattar 157 400 kvm kontor i Sundsvall uppgick till 3 321 miljoner kronor efter avdrag för omkostnader och bedömd uppskjuten skatt om totalt 135 miljoner kronor. Underliggande fastighetspris uppgick således till 3 456 miljoner kronor, vilket var i nivå med senaste värdering. 

Försäljningen genomförs på en direktavkastning om 5,0 procent på nuvarande driftnetto efter administrationskostnader. Resultatet kommer även påverkas av nedskrivning av goodwill om cirka 180 miljoner kronor samt en uppskjuten skatteintäkt om cirka 350 miljoner kronor. 
 
Alla medarbetare på respektive ort behåller sina nuvarande anställningar och övergår till den nya ägaren. Till- respektive frånträde sker 1 mars 2019.
 

Bytet i korthet:

Castellum avyttrar 20 fastigheter i Sundsvall
Köpare: Fastighetsaktiebolaget Lilium
Försäljningspris netto: 3 321 Mkr         
Återstående genomsnittlig kontraktstid: 4,0 år
Hyresvärde: 258 Mkr
Större hyresgäster: Försäkringskassan, Bolagsverket
Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad: cirka 157 400 kvm, 94 %
 
Castellum förvärvar 6 fastigheter i Linköping; Amasonen 3, Ambrosia 6, Blandaren 18, Dalkullan 19, Djäknen 7, Duvan 18.
Säljare: Lilium 
Förvärvspris netto: 1 638 Mkr.
Genomsnittlig återstående kontraktslängd: 2,0 år 
Hyresvärde: 110 Mkr 
Större hyresgäster: Skatteverket, Länsstyrelsen 
Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad: ca 67 000 kvm, 98 %

Platsannonser

Logga in