Fastigheter

Castellum säljer fastigheter till Klövern

Castellum säljer fastigheter i Malmö och Lund för 893 miljoner kronor till Klövern.

Realtid.se
Uppdaterad 2016-10-20
Publicerad 2016-10-19

Castellum och Klövern skriver i två separata pressmeddelanden om fastighetstransaktioner i Lund och Malmö.

Castellums försäljning till Klövern består av 21 fastigheterna och priset uppgår till 893 miljoner kronor efter avdrag för omkostnader och uppskjuten bedömd skatt om 44 miljoner kronor.

Frånträde sker den 1 december 2016.

”I samband med förvärvet av Norrporten aviserade Castellum försäljningar om cirka 4 miljarder kronor av fastigheter som inte utgör ett långsiktigt strategisk innehav – allt i syfte att stärka balansräkningen och skapa en bättre portfölj inför framtiden” säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef i ett uttalande.

”Denna försäljning är ett första steg i detta och ger oss förutsättningar att renodla vår portfölj i Malmö och Lund till utvalda delmarknader", fortsätter han.

Hyresvärdet för fastigheterna uppgår till 120 miljoner kronor för 2016 och ytmässig uthyrningsgrad ligger på 75 procent. Större hyresgäster är Mio, DHL, Malmö kommun, Corsec och Purac. Genomsnittlig återstående kontraktslängd uppgår till 3,2 år.

"Detta förvärv innebär en ökning med drygt 50 procent av Klöverns bestånd i Malmö och mer än en fördubbling i Lund, vilket ger oss möjlighet att bli en betydligt starkare och mer konkurrenskraftig aktör på Öresunds fastighetsmarknad. Vi ökar även antalet unika hyresgäster med drygt 90 stycken", säger Klöverns vd Rutger Arnhult.

Förvärvet finansieras genom en kombination av banklån och eget kapital.

MAQS har varit rådgivare åt Klövern i transaktionen och Lindahl har biträtt Castellum vid försäljningen.

Platsannonser