Fastigheter

Castellum rapporterar ökat förvaltningsresultat

Fastighetsbolagets förvaltningsresultat ökade med 11 procent under niomånadersperioden. Fokus läggs nu på att integrera Norrporten.

Uppdaterad 2016-10-13
Publicerad 2016-10-12

Castellum rapporterar ökade hyresintäkter med 30 procent till 3.166 miljoner kronor för perioden januari-september 2016.

Förvaltningsresultatet ökade med 11 procent till till 1 .492 miljoner kronor, motsvarande 6,74 kronor (6,09) per aktie.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2.065 miljoner kronor att jämföras med 818 miljoner kronor under samma period i fjol.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 2.491 miljoner kronor, vilket motsvarar 11,25 kronor (8,58) per aktie.

– Vi verkar i ett läge med starka marknader – en fastighetsmarknad med hög efterfrågan på investeringar, en stark hyresmarknad där många hyresavtal kan omförhandlas med goda hyreshöjningar och en fortsatt stabil kreditmarknad, säger Henrik Saxborn, VD på Castellum i en kommentar.

Nettoinvesteringarna under rapportperioden uppgick till 30,2 miljarder kronor varav 28,9 miljarder avsåg förvärv. Castellum förvärvade samtliga aktier i Norrporten av Andra AP-fonden och Sjätte AP-fonden för 13,5 miljarder kronor.

När det gäller Norrporten-affären fokuserar Castellum på att genomföra de besparingar på 150 miljoner kronor som bedömts vara möjliga.

– Nu pågår intensivt arbete med att integrera Norrporten, realisera synergieffekter och smälta samman de två organisationerna till en effektiv enhet. Utvecklingen går enligt plan och vi räknar med att leverera enligt de bedömningar som lämnades i nyemissionsprospektet, skriver Henrik Saxborn, i vd-ordet.

 

Platsannonser