Fastigheter

Castellum ändrar finanspolicyn

Castellums ambition är att ytterligare förstärka profilen som ett kommersiellt fastighetsbolag med låg finansiell risk. Styrelsen har därför beslutat att ändra finanspolicyn i bolaget.

Publicerad 2018-04-25

Beslutet innebär att nettobelåningsgraden i fastighetsbolaget ändras från att varaktigt inte överstiga 55 procent till att varaktigt inte överstiga 50 procent.

Vidare utgår hittills gällande begränsning om att andelen kapitalmarknadsfinansiering får utgöra maximalt 75 procent av utestående räntebärande skulder.

Dessutom införs en ny restriktion avseende säkerställd finansiering där målsättningen är att andelen utestående företagscertifikat och säkerställda lån i relation till koncernens fastighetsvärde maximalt får uppgå till 25 procent.

I övrigt lämnas finansiella mål och restriktioner oförändrade, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Platsannonser