FinansNyhet

”Business Services är en framgångssaga inom PwC”

Peter Nyllinge, vd för PwC Sverige
Publicerad

”Tack vare att Business Services blir ett självständigt företag med ett eget varumärke får det möjlighet att arbeta med fler kunder och att erbjuda nya tjänster. Inom PwC har det funnits begränsningar utifrån reglerna för revisorns oberoende och andra regelverk”. Det säger Peter Nyllinge, vd för PwC Sverige, till Realtid. 

Miriam Istner-Byman

Realtid.se skrev nyligen att PwC säljer affärsområdet Business Services, som levererar tjänster inom redovisning, lönehantering och relaterad affärsrådgivning, till riskkapitalbolaget IK Investment Partners genom fonden IK VIII Fund.

Här kommenterar Peter Nyllinge, vd för PwC Sverige, affären:

Varför ingår ni den här överenskommelsen?

Annons

– Business Services är en framgångssaga inom PwC. Vi är klart marknadsledande, har hög specialiserings- och digitaliseringsgrad, hög tillväxt och lönsamhet och branschens nöjdaste kunder, men på grund av våra oberoenderegler som revisionsbyrå och vår struktur anser vi oss inte vara rätt ägare för att Business Services ska kunna nå sin fulla potential. 
 
Med överlåtelsen till IK Investment Partners skapar vi rätt förutsättningar för BS att utveckla sin verksamhet och själva skapar vi ett större fokus i vår revisions- och rådgivningsaffär. Vi kommer att göra en storsatsning på ett bredare utbud av revisions-, skatte- och rådgivningstjänster till våra små och medelstora kunder. Vi vet att de efterfrågar mer hjälp än vad vi idag tillhandahåller inom områden som till exempel hållbarhet, IT säkerhet och köp & försäljning av företag.

Tillsammans kommer vi och BS att skapa ett på marknaden unikt erbjudande för våra små och medelstora kunder. Det kommer att skapa nya affärer. Det kommer också att skapa unika utvecklingsmöjligheter för alla som arbetar inom de två verksamheterna. En win-win-win-situation för kunderna, medarbetarna och för företaget, precis som vi alltid strävar efter.

Vad innebär försäljningen av Business Services konkret för PwC? 

Annons

– Tack vare att Business Services blir ett självständigt företag med ett eget varumärke får det möjlighet att arbeta med fler kunder och att erbjuda nya tjänster. Inom PwC har det funnits begränsningar utifrån reglerna för revisorns oberoende och andra regelverk.

I övrigt blir påverkan liten då affärsområdet redan nu drivs som en självständig enhet inom PwC. Kunden kommer att ha samma kontaktperson som tidigare och den lokala närvaron är oförändrad. På alla de orter där både Business Services och PwC har verksamhet kommer den att fortsättas bedrivas i gemensamma kontor men med avskilda lokalytor. 

Kommer ni att samarbeta med IK Investment Partners?

Annons

– Business Services och PwC kommer att vara två helt självständiga företag, men fortsätta att ha många gemensamma kunder. 

Är det en trend bland större revisionsbyråer att upphöra med att leverera tjänster inom redovisning, lönehantering och relaterad affärsrådgivning?

– Vi har inte kännedom om någon annan som tagit motsvarande strategiska beslut.

Hur ser framtiden ut för PwC? Vilka områden satsar ni på?

– Vi ser mycket ljust på framtiden. Vårt fokus är på revision, skatt och rådgivning för både små och stora företag.

Annons