Börs

Bublar Group vill genomföra riktad nyemission

Bolaget vill ta in 46,5 miljoner kronor inför förvärvet av Goodbye Kansas.

Uppdaterad 2020-04-30
Publicerad 2020-04-30

Det First North-noterade XR-bolaget Bublar Group meddelar under torsdagen planerna att genomföra en riktad nyemission om 46,5 miljoner kronor för att stärka bolagets kapitalbas i samband med det pågående potentiella förvärvet av spelstudion Goodbye Kansas, ett portföljbolag till finansbolaget Onoterat. 

Bublar erbjuder aktieägarna i Goodbye Kansas 16,4 miljoner aktier i bolaget i fast köpeskilling och upp till tre resultatbaserade tilläggsköpeskillingar bestående av maximalt 33,9 miljoner aktier under 2020.

– Generellt är samgåendet mellan Bublar och Goodbye Kansas logiskt, och det nya bolaget och dess helhetserbjudande att bli ett världsledande tjänstebolag inom VR/AR, VFX animation och specialeffekter likt noterade Keywords Studio och Sumo Digital på London Stock Exchange (AIM), säger Lars-Erik Bratt, vd för Onoterat, i en kommentar.

Nyemissionens teckningskurs ligger på 3,9 kronor per aktie och motsvarar en rabatt om cirka 16 procent jämfört med onsdagens stängningskurs för Bublar.

Nyemissionen är tecknad av en grupp professionella investerare inkluderande bland annat Handelsbanken Fonder, Brofund Equity och Pegroco Invest. Den riktade emissionen sker till villkoret att förvärvet av Goodbye Kansas genomförs.

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare för emissionen.

Platsannonser