Från vänster: Martin Larsén, portföljförvaltare, Johanna Ahlgren, vd och Anders Augusén, portföljförvaltare.
Fonder

Brummers Frost-vd ser avkastning på 8-10 procent 

Fonden Frost, som lanseras i början av nästa år och är delägd av Brummer & Partners, väntas nå en avkastning på runt 8-10 procent med hänsyn till risknivån, enligt fondens vd Johanna Ahlgren.

Olof Swahnberg
Publicerad 2019-12-18

Frost kommer att lanseras den 2 januari. Fonden ska fokusera på relativvärderingshandel mellan instrument på de skandinaviska räntemarknaderna. Frost kommer att ta in högst  2,5 miljarder kronor i förvaltat kapital. Fonden är en nischad så kallad specialfond som bedöms bli näst intill fulltecknad av ett fåtal institutionella investerare. Brummer & Partners är delägare i Frost och Brummer-Multi-Strategy kommer att investera.

Johanna Ahlgren, vd för Frost, vad har ni för arbetssätt? Det verkar vara "kvantitativa” eller ekonometriska modeller som gäller och ingen makroanalys?
– Sunt förnuft med starkt kvantitativt stöd. Fondens portföljförvaltare följer fortlöpande marknadens prissättning av olika finansiella instrument samt den makroekonomiska och politiska utvecklingen men har även en grupp som arbetar med utveckling av kvantitativa analysverktyg som stöd för sina förvaltningsbeslut, säger hon till Realtid. 

Hur många förvaltare, analytiker/matematiker?
– Två förvaltare och tre personer som arbetar med kvantitativ analys.

Vilken avkastning räknar ni med?
– Fonden har inget explicit avkastningsmål, men risknivån gör att förväntansbilden bör hamna runt 8-10 procent.

Vad innebär specialfond? Kan den betecknas som hedgefond?
– Det regulatoriska namnet är specialfond, en fond som har ett flexiblare placeringsmandat. Internationellt används ofta begreppet hedgefond.

Medarbetarna äger 51 procent och Brummer & Partners 49 procent: Varför? Skiljer det sig mot övriga av era fonder?
– Nej, det är i linje med övriga fonder i gruppen.

Varför namnet Frost?
– Vi vill att namnet ska förmedla geografisk hemvist och eftersom fonden har ett fokus på de skandinaviska marknaderna anser vi att Frost är ett passande namn. Det är även ett akronym för de instrumenttyper vi kommer vara mest aktiva inom; FRAs-, RIBA-, Obligation-, Swap-, Transaktioner. 

Martin Larsén blir förvaltningsansvarig på Frost.

– Vår kvantitativa ansats, kombinerad med erfarenhet och lärdomar från våra många år på fonden Nektar ger förutsättningar att generera avkastning med låg korrelation till traditionella tillgångsslag, säger Martin Larsén, enligt ett pressmeddelande. 

– De skandinaviska räntemarknaderna är i flera avseenden ineffektiva. Finansiella tillgångar är generellt dyra vilket motiverar vårt uttalade fokus på relativvärdering, kommenterar Anders Augusén, som var förvaltare på fonden Nektar i över tio år med fokus på skandinaviska räntemarknader.

 

Platsannonser