Juridik Nyhet

Brister kring penningtvätt ger mångmiljonböter för ATG

Taggar i artikeln

Penningtvätt
Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Spelinspektionen ger ATG en varning och sanktionsavgift på 6 miljoner kronor på grund av bolagets brister i arbetet med kundkännedom och risken för att ATG utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Anders Frick

Efter att Spelinspektionen granskade tretton slumpvis utvalda personer bland ATG:s 150 mest aktiva kunder så upptäckte myndigheten frågetecken hos åtta av kunderna. Det handlade bland annat om en kund som gjorde ett stort antal insättningar på kort tid – utan att ATG klassat kunden i fråga som högriskkund. Det rapporterar bland annat Dagens Juridik.

Spelinspektionen gör bedömningen att ATG har brustit i arbetet med kundkännedom och inte gjort tillräckliga insatser för att kunna bedöma risken för att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism. Resultatet blir en varning samt sanktionsavgift på 6 miljoner kronor.

”De åtta kunder som har ingått i Spelinspektionens urval har under den granskade perioden gjort insättningar uppgående till sammantaget cirka 68 miljoner kronor, utan att tillräckliga kundkännedomsåtgärder vidtagits. Kundernas insättningar har i flertalet fall överstigit deras beskattade förvärvsinkomst. Samtidigt har många av de åtgärder ATG vidtagit varit både otillräckliga och sena”, skriver Spelinspektionen i sitt beslut.

Annons

Tillsynen inleddes under hösten 2021 och myndigheten menar att det finns anledning att anta att ATG har generella brister i kundkännedomshanteringen.

”Spelinspektionen anser att det är anmärkningsvärt att ATG, som har uppvisat en hög medvetenhet om riskerna för penningtvätt i spelbranschen i sin allmänna riskbedömning, trots det har agerat så passivt i den faktiska hanteringen av de kunder som omsätter absolut mest pengar”, skriver myndigheten.

 

Annons

Annons