Bred prisuppgång på bostäder i Sverige i januari

Taggar i artikeln

Bostadspriser Robert Boije SBAB
Robert Boije, chefsekonom på SBAB.Robert Boije, chefsekonom på SBAB.
”Det är nog för tidigt att ropa hej än, då den säsongsrensade trenden fortfarande uppvisar en negativ prisutveckling,” säger Robert Boije, SBAB:s chefsekonom.
Publicerad
Uppdaterad

Bostadspriserna ökade med i genomsnitt 1,8 procent i Sverige i januari. Priserna ökade på både villor och bostadsrätter i samtliga regioner, med undantag för i Storgöteborg där villapriserna sjönk svagt.

Realtid.se

Största uppgången visade villapriserna i mellersta Sverige (5,6 procent) och bostadsrätterna i Stormalmö (4,6 procent). Den säsongsrensade trenden indikerar dock en fortsatt negativ prisutveckling. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för januari.

Priserna på bostäder ökade med i genomsnitt 1,8 procent i januari i Sverige. Den säsongsrensade trenden indikerar dock en fortsatt negativ prisutveckling (-1,6 procent).

– Vi ser helt klart en bred prisuppgång på bostäder i Sverige i januari. Det kan möjligen vara ett tecken på att bostadsköparnas oro för fortsatt stigande bostadsräntor och elpriser har minskat. Men det är nog för tidigt att ropa hej än, då den säsongsrensade trenden fortfarande uppvisar en negativ prisutveckling. Riksbankens beslut om styrräntan under våren och vart elpriserna tar vägen tror jag blir avgörande för den fortsatta utvecklingen, även om bostadsköparna till viss del troligen redan har prisat in en viss uppgång till i räntorna, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB i en skriftlig kommentar.

Annons

Lägenhetspriserna steg i januari med 2,4 procent i Sverige som helhet
Lägenhetspriserna steg i januari med 2,4 procent för Sverige som helhet. Mest steg priserna i Stormalmö (4,6 procent), följt av Storgöteborg (3,6 procent) och Storstockholm (2,9 procent). Den säsongsrensade trenden låg dock kvar på negativa tal för Sverige som helhet (minus 1,0 procent), även om trenden vände upp något. Storstockholm var det enda området som uppvisade ett trendtal som inte var negativt (0,0 procent).

– Bostadsrättspriserna steg särskilt mycket i våra tre storstadsområden i januari. Jag tror dock att vi behöver avvakta ytterligare ett par månader för att kunna avgöra om prisläget börjar stabiliseras på riktigt eller om uppgången mest handlar om en normal säsongsmässig variation, säger Robert Boije.

Villapriserna steg i januari med 1,4 procent i Sverige som helhet
Villapriserna steg i januari med 1,4 procent för Sverige som helhet. Mest steg priserna i mellersta Sverige (5,6 procent), följt av Stormalmö (1,8 procent). I Storgöteborg föll villapriserna svagt (-0,3 procent). Den säsongsrensade trenden för Sverige som helhet låg kvar på negativa tal (-2,1 procent).

Annons

– Prisuppgången på villor är inte riktigt lika tydlig som för bostadsrätter. Det hänger troligen ihop med en fortsatt osäkerhet kring inte minst elprisernas utveckling som är mer avgörande för villor än för bostadsrätter. Även om regeringens utlovade elprisstöd nu kommit på plats kan man som villaköpare knappast räkna med fortsatta stöd av den här typen för all framtid i händelse av fortsatt höga elpriser, säger Robert Boije.

Tabeller för prisförändringar i Sverige som helhet och i de olika regionerna  (pdf)>>

 

Annons

Annons