FinansNyhet

Bolåneräntorna för nya avtal ökar

Publicerad
Uppdaterad

I mars 2022 hade hushållens bostadslån från monetära finansinstitut en årlig tillväxttakt på 6,9 procent. Motsvarande tillväxttakt för utlåning till icke-finansiella företag var 11,1 procent. Bolåneräntorna för nya avtal har ökat.

Realtid.se

Den årliga tillväxttakten avseende total utlåning till hushåll var 6,8 procent i mars. Bostadslånen utgjorde 82 procent av total utlåning till hushållen. Konsumtionslånen, som utgjorde 6 procent av hushållens lån, hade en tillväxttakt på 6,8 procent, det framgår av färsk statistik från SCB.

Under mars var tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag 11,1 procent. Den fortsätter uppåt efter en period av låg utveckling och i mars 2022 noteras den högsta nivån sedan februari 2009.
Totalt uppgick utlåningen från MFI till hushåll och icke-finansiella företag till 7 508 miljarder kronor. Av detta utgjorde lån till hushåll 64 procent (4 797 miljarder kronor) och lån till företag 36 procent (2 712 miljarder kronor).

Bostadslån från nya aktörer på bolånemarknaden, s.k. bostadskreditinstitut, har en betydligt högre tillväxttakt än de från MFI och i mars 2022 noterades tillväxttakten till 36,9 procent. Bostadskreditinstitut stod i mars för 1 procent (44 miljarder kronor) av hushållens bostadslån.

Annons

Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal för bostadslån var 1,58 procent. Den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån var 1,43 procent.

Räntan på nya avtal för hushållens bostadslån med bindningstider mellan 1 och 5 år var i genomsnitt 1,84 procent. Den bundna räntan har fortsatt att stiga i mars 2022.

Den genomsnittliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag var 1,51 procent. Den rörliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag uppgick till 1,54 procent.

Annons

Hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton var 0,09 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,21 procent.

Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton var 0,03 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var 0,03 procent.

Annons