Boije: ”Riksbanken bör vila på hanen”

Robert Boije, chefsekonom på SBAB.
Publicerad
Uppdaterad

Inflationen fortsatte att sjunka i september, men betydligt mindre än vad Riksbanken och många prognosmakare väntat sig. Det ger inte tillräckliga skäl för att höja styrräntan igen, enligt SBAB:s senaste Boräntenytt.

Realtid.se

– Inflationsförväntningarna har fallit, producentpriserna har sjunkit sedan samma tidpunkt förra året, löneökningarna är måttliga, svensk ekonomi är räntekänslig och har gått in i en lågkonjunktur. Ytterligare räntehöjningar ger dessutom full effekt först efter att inflationen redan kommit ner under målet. Om ECB och Fed inte väljer att höja sina styrräntor igen – vilket bör gynna kronans värde – menar vi att Riksbanken bör vila på hanen, om inte oktoberutfallet för inflationen skulle visa sig bli mycket högt, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

En fortsatt stabil nedgång i inflationen talar enligt SBAB för att Riksbanken bör inleda sänkningar av styrräntan framåt nästa sommar. Styrräntan förväntas därefter vara nere i 2 procent i augusti 2025.

Den rörliga bolåneräntan väntas toppa på drygt 5 procent i år för att sedan falla till runt 3,5 procent i augusti 2025

Annons

Givet antagandet att styrräntan har höjts färdigt, bedömer SBAB att den rörliga snitträntan toppa på drygt 5 procent mot slutet av året. Den väntas sedan sjunka till drygt 4 procent till slutet av nästa år. I augusti 2025 väntas den vara nere i 3,5 procent.

– Givet prognosen för olika räntebindningstider förefaller tre månaders ränta och ett års bindningstid vara ekonomiskt någorlunda likvärdiga alternativ, med marginell fördel för ettåringen. Det senare alternativet kan vara värt att beakta för framför allt räntekänsliga hushåll, säger Robert Boije.

 

Annons

 

 

Annons