Boije: Därför kommer kronan att stärkas under hösten

Taggar i artikeln

Robert Boije SBAB
Robert Boije, chefsekonom, SBAB.
Publicerad
Uppdaterad

Tremånadersräntan väntas toppa på drygt 5 procent för att sedan sjunka ner mot 4 mot slutet av nästa år. Riksbanken börjar sänka styrräntan med start från och med april nästa år. Detta är några av slutsatserna i SBAB:s rapport Boräntenytt nr 4, 2023.

Realtid.se

– Vi tror att Riksbanken gör slag i saken och höjer styrräntan med 0,25 procentenheter i september, vilket vi också bedömer blir den sista höjningen. Vi tror att Riksbanken sedan sänker räntan igen i april nästa år, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Den senaste tidens inkommande statistik talar, enligt storbanken, för att Sverige nu är på väg in i den förväntade lågkonjunkturen, och att svensk ekonomi i närtid väntas utvecklas mest negativt i hela EU.

En stor del av den kvarvarande höga inflationen beror på utbuds- och inte efterfrågestörningar som Riksbankens räntehöjningar inte biter på.

Annons

– Producentpriserna i Sverige har fallit brant och våra beräkningar visar att den trendmässiga månadsinflationen sjunkit med runt 2 procentenheter sedan början av året. De globala livsmedels- och transportpriserna är tillbaka på normala nivåer. Kina har deflation vilket bör spilla över i ytterligare lägre producentpriser i väst. Fed väntas ha höjt klart och snart även ECB, vilket också borgar för en stärkt svensk krona under hösten, säger Robert Boije.

– Vad gäller just avvägningen kring styrräntan och kronans värde gentemot dollarn och euron, ska risken för en högre importerad inflation vid en potentiellt försvagad krona i avsaknad av ytterligare höjningar av styrräntan, vägas mot risken för en försvagad krona vid oro för fastighetsmarknaden vid fortsatta höjningar av styrräntan. Jag tror den senare risken dominerar och att Riksbanken därför även av det skälet bör vara försiktig med ytterligare höjningar av styrräntan efter september, säger Robert Boije.

Den rörliga bolåneräntan väntas toppa på drygt 5 procent i år för att sedan falla till runt 4 procent i slutet av nästa år

Annons

Utifrån förväntningen att Riksbanken höjer styrräntan med ytterligare 0,25 procentenheter i september och att det blir den sista höjningen, bedöms den rörliga snitträntan toppa på drygt 5 procent mot slutet av året. Den väntas sedan sjunka till drygt 4 procent till slutet av nästa år.

–Även om det alltjämt råder stor osäkerhet om utvecklingen, är vår bedömning att de rörliga bolåneräntorna efter en uppgång till runt 5 procent mot slutet av detta år sjunker tillbaka till runt 4 procent till slutet av nästa år, säger Robert Boije.

– Bedömt utifrån vår prognos över räntan för olika bindningstider förefaller det just nu vara i princip jämnt skägg mellan att välja rörlig ränta och ett års bindningstid. Det kan vara värt att tänka på för de bolånetagare som är mest räntekänsliga.

Annons

Annons