Bland 324 börsbolag finns endast en styrelseledamot under 30 år

Taggar i artikeln

PwC Styrelsearbete
Publicerad
Uppdaterad

PwC:s årliga genomgång av styrelsearbete i svenska börsbolag visar att medelåldern för styrelseledamöter ligger kvar på 58 år och ålderssnittet är nästan identiskt på samtliga listor. Samtidigt som det finns gott om ledamöter som har passerat pensionsstrecket, 409 personer, så är det bara en ledamot som är under 30 år.

Realtid.se

I genomsnitt var 37 procent av ledamöterna kvinnor i bolagen på Stockholmsbörsen, vilket innebär en marginell ökning på 1 procentenhet jämfört med föregående år. Precis som tidigare är det storbolagen som har flest kvinnor i styrelserna, medan den lägsta andelen återfinns på Small Cap. När det gäller ordförandeposterna i styrelserna är andelen män fortsatt cirka 90 procent.

Ersättningsnivåerna för styrelsearbete i bolagen på Large Cap har minskat sedan förra året. För den genomsnittlige styrelseordföranden är tillbakagången drygt 3 procent, och för en ledamot lite mer än 2 procent. Den här utvecklingen är något av ett trendbrott, då ersättningarna vanligtvis ökar varje år.

Andra resultat från studien:

Annons

●        Fler stannar längre
Den genomsnittlige ledamoten innehar nu sitt styrelseuppdrag under längre tid. Studien visar nämligen på en ökning med 4 procent inom kategorin för ledamöter som suttit i styrelsen mellan fem till nio år.

●        Vanligast med ett uppdrag
Ungefär 80 procent av ledamöterna sitter i enbart en börsbolagsstyrelse, och endast cirka 5 procent är med i fler än två styrelser. Tio ledamöter har så många som fem styrelseuppdrag och en ledamot har till och med hela sex uppdrag.

●        Pensionsavtal för vd

Annons

I årets studie finns en ny tilläggsfråga om företagsledarnas pensionsavtal i bolagen på Large Cap. Resultatet visar att majoriteten av bolagen har definierat vd-ersättningen för pension till 26-35 procent av den fasta grundlönen.

Om studien

Undersökningen har utförts genom att samla in information och data från bolagens årsredovisningar för 2022 samt från årsstämmoprotokoll från årsstämman 2023. Det är således endast publik information som undersökningen baserar sig på. Årets studie omfattar år 2022 och totalt ingår 324 bolag i sammanställningen.

Annons

I de fall där bolagen rapporterar arvoden i annan valuta än SEK har PwC omräknat detta belopp till SEK. Växelkursen är beräknad efter den europeiska centralbankens (ECB) valutakurs per 31 december 2022.

Annons