Annons

Annons

BB Finans får banktillstånd

BB Finans, dotterbolag till TF Bank, fick ett beslut från den norska tillsynsmyndigheten i december 2016 om att bolaget uppfyllde kraven för banktillstånd. Bolaget har idag fått godkännande att bedriva bankverksamhet i Norge.

– Det är en stor dag för BB Finans. Vi är oerhört stolta och glada över att bli bank eftersom det är ett kvitto på den höga kvalitet som vi har i vår verksamhet. Stödet från TF Bank har inneburit ett stort lyft för BB Finans de senaste två åren och möjliggjort vår starka tillväxt. Vi ser fram emot de kommande åren då utlåning och kortverksamhet kan fortsätta ta marknadsandelar samtidigt som vi kan finansiera oss själva med garanterad inlåning, säger Espen Johannesen, vd på BB Finans, i ett pressmeddelande.  

Beslutet av Finanstilsynet i december 2016 ledde till en utvärdering avseende det bästa sättet att bedriva verksamheten i Norge. Resultatet av denna utvärdering blev att TF Bank koncernen ser etablerandet av en bank i Norge som fördelaktig för både BB Finans och TF Bank som helhet. Banktillståndet i Norge innebär bland annat att TF Bank kan fortsätta diversifiera sin finansiering genom inlåning i norska kronor med den norska statliga insättningsgarantin på 2 miljoner norska kronor. Detta ska ses som ett komplement till inlåningen som redan idag sker i svenska kronor, norska kronor och euro med den svenska insättningsgarantin.

–  TF Bank förvärvade BB Finans i juli 2015, då bolaget hade en utlåningsportfölj på cirka 160 miljoner norska kronor. Bolaget har lyckats kombinera bra management och erfarna medarbetare med en gedigen känsla för kreditrisk och en tillväxtkultur. Vi är mycket nöjda med tillväxten sedan förvärvet och det faktum att bolaget idag har en utlåningsportfölj på cirka 700 miljoner norska kronor, säger TF Banks vd och koncernchef Declan Mac Guinness i pressmeddelandet. 

Annons

Annons

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons