IT

Bättre finanstjänster med "big data"

Storskalig data eller "big data" gynnar finanskonsumenter, enligt en ny rapport från den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna för finanssektorn.

Uppdaterad 2018-03-19
Publicerad 2018-03-19

Rapporten drar slutsatsen att storskalig data eller "big data" innebär många fördelar för finanskonsumenter. Det finns risker, men fördelarna överväger.

"Big data" kan ge konsumenter mer skräddarsydda produkter, ökat bedrägeriskydd samt mer effektivserade finansorganisationer, skriver tillsynsmyndigheterna. Det finns samtidigt risk för att big data-verktyg gör fel, vilket kan leda till att felaktiga beslut fattas av finanstjänst-leverantörer, enligt myndigheterna.

De varnar också för vad som kan beskrivas som "filterbubblor". Big data bäddar för vassare målgrupanpassning, vilket i sin tur ökar kundsegmentering. I värsta fall kan det leda till att vissa grupper exkluderas från specifika produkter.

Men sammantaget är det i dagsläget för tidigt att hårdreglera big data-området, enligt myndigheterna. Det skulle hämma utvecklingen som de dock noga följer och regleringar kan bli aktuella i framtiden.

 

 

Platsannonser

Logga in