Bankföreningen tillbakavisar: ”Alla drabbade har inte rätt till ersättning”

Taggar i artikeln

Bankföreningen
Hans Lindberg, vd, BankföreningenHans Lindberg, vd, Bankföreningen
”Det bör framhållas att HD i sitt beslut har tydliggjort att liksom tidigare är det omständigheterna i det enskilda fallet som ska beaktas vid en prövning. Även Allmänna reklamationsnämnden har i de vägledande beslut som nämnden nyligen publicerat funnit att omständigheterna i det enskilda fallet avgör,” skriver Bankföreningens vd Hans Lindberg i sitt brev till Konsumentombudsmannen.
Publicerad
Uppdaterad

Svenska Bankföreningen har svarat Konsumentombudsmannen (KO) Cecilia Tisell, som uppmanar bankerna att följa den nya praxis som enligt en dom i Högsta domstolen ger en kund rätt till ersättning av banken i ett bedrägeriärende.

Realtid.se

Sedan HD meddelade sin dom den 21 juni 2022 avseende ansvaret vid obehöriga transaktioner har frågan om bankernas tillämpning av HD:s nya praxis varit föremål för diskussion i media. Konsumentverket har även tillskrivit bankerna med uppmaningar om att följa den nya praxis som domen innebär.

”När det gäller avgöranden från HD, även sådana som innebär en ändring av rådande praxis, uppmärksammas och hanteras dessa självklart av bankerna. Bankerna följer även Allmänna reklamationsnämndens beslut, vilket Bankföreningen tillsammans med medlemmarna befäste i en bankgemensam rekommendation redan 1990,” skriver Bankföreningen i sitt brev som är undertecknat av Hans Lindberg, vd.

I en artikel i DN den 26 november 2022 skriver KO Cecilia Tisell bland annat att det hittills varit nästan omöjligt för en konsument att få pengar tillbaka från banken, men att HD och Allmänna reklamationsnämnden nu har ändrat på detta. Svenska Bankföreningens svar på det är att bankerna följer den domstolspraxis som gäller från tid till annan. Fram till det att HD i juni i år ändrade den då rådande praxisen följde bankerna den praxis som utarbetats av Allmänna reklamationsnämnden.

Annons

I samma DN-artikel uttalar KO att kundens ansvar begränsas till 12 000 kronor, resten av förlusten ska banken stå för, samt att Allmänna reklamationsnämnden rekommenderar bankerna att ge kunderna pengarna tillbaka.

”Det bör framhållas att HD i sitt beslut har tydliggjort att liksom tidigare är det omständigheterna i det enskilda fallet som ska beaktas vid en prövning. Även Allmänna reklamationsnämnden har i de vägledande beslut som nämnden nyligen publicerat funnit att omständigheterna i det enskilda fallet avgör,” skriver Bankföreningen i sitt brev.

Bankföreningen konstaterar att fler konsumenter kommer att få rätt till ersättning med denna nya praxis, men lägger också till; ”Men Allmänna reklamationsnämnden har även efter HD:s nya dom, vid sin prövning bedömt att konsumenter agerat särskilt klandervärt, och därför inte ska ersättas.”

Annons

Bankföreningen tillbakavisar också att den nya praxis som HD skapat skulle innebära att alla konsumenter som utsatts för ett bedrägeri kommer att ha rätt att få hela beloppet tillbaka från banken med avdrag av 12 000 kronor.

”Att antyda att alla konsumenter som drabbats av bedrägerier nu har rätt till ersättning är därmed inte korrekt, och riskerar att skapa felaktiga förväntningar.”

Bankföreningen har också synpunkter på Konsumentverkets information på myndighetens hemsida. Den viktigaste åtgärden i det första skedet är att omgående per telefon kontakta banken så att spärrar kan registreras och ytterligare obehöriga transaktioner kan förhindras.

Annons

”Den viktiga informationen saknas på Konsumentverkets hemsida.”

Bankförenigen tycker dock att det är oroväckande att Konsumentverket i sina brevmallar anger vad konsumenten ska uppge om hur denne uppfattade den aktuella situationen, med den förifyllda texten ”Jag uppfattade inte att jag var utsatt för ett bedrägeri och inte heller att det fanns en risk för att jag skulle förlora mina pengar”.

Den formuleringen kan enligt Bankföreningen försvåra för bankerna att göra individuella bedömningar.

”Genom att Konsumentverkets mallar anger hur konsumenten har uppfattat situationen, utan att ta hänsyn till kundens faktiska uppfattning, finns en risk för att kunden kan komma att lämna oriktiga uppgifter till banken.”

 

Annons