Bank

Bankerna riskerar stora sanktioner

I februari kan utredningen om Swedbanks och SEB:s misstänkta penningtvätt resultera i en sanktinsprövning. Som mest riskerar bankerna att tvingas böta mellan fyra och fem miljarder kronor vardera.

Uppdaterad 2019-09-10
Publicerad 2019-09-10

I februari kan Finansinspektionens utredning om penningtvätt i Swedbank och SEB resultera i en sanktionsprövning, vilket är det sista steget inför ett sanktionsbeslut. Det säger generaldirektören Erik Thedéen enligt TT.

En sanktionsavgift beror på hur allvarliga bristerna anses vara och kan som mest uppgå till 10 procent av bankens omsättning. Som mest kan därför de båda bankerna få böta mellan fyra och fem miljarder kronor vardera, skriver Omni.

– Regelverket säger att man ska ha en god styrning och kontroll för att hantera möjliga penningtvättrisker, säger Thedéen till TT.

Swedbank granskas även av amerikanska myndigheter och riskerar separata böter i USA.

Utredningens fokus ligger på misstänkt penningtvätt i Baltikum. 

Enligt uppgifter i Di har Swedbanlk försökt mörka en intern penningtvättsrapport för Finansinspektionen då den saknas i den förteckning över handlingar som Swedbank har redovisat för Finansinspektionen. 

”Jag håller det för mindre sannolikt att Swedbank råkat 'glömma' den aktuella rapporten i förteckningen som skickades till Finansinspektionen”, skriver chefsåklagare Thomas Langrot vid EBM i ett mejl Di.

 

Platsannonser