Bank

Bank of America flyttar folk från London till Paris

I spåren av Brexit flyttar Bank of America analytiker och researchers från högkvarteret i London till bankens kontor i Paris dit tradingverksamheten koncentreras.

Uppdaterad 2018-08-07
Publicerad 2018-08-07

Den amerikanska storbanken har tidigare utsett Dublin på Irland till dess nya EU-centra som en konsekvens av Brexit och att Storbritannien lämnar EU. Paris har också getts en nyckelroll efter utflyttningen från London då bankens tradingverksamhet kommer centreras till den franska huvudstaden.

Nu rapporterar Financial Times att banken beslutat omlokalisera 200 analytiker och researchers från London till Paris.

Även om antalet tjänster som flyttas ut den här gången är jämförelsevis litet oroar det större flyttmönstret personer i City of London som arbetar med att försöka bevara Londons starka position som finansiellt centrum. Det handlar om att olika former av kvalificerade finansiella tjänster dels är beroende av varandra, och dels de följdeffekter som uppstår hos företag som levererar kringtjänster till bankerna.

Den Londonbaserade bankerna har en delikat problematik att hantera. Å ena sidan handlar det om flytta så få tjänster som möjligt för att minimera störande effekter hos anställda och medarbetare som inte vill flytta från London, men också om att undvika onödiga kostnader utifall den slutliga överenskommelsen om Brexit möjliggör en tillfredsställande tillgång till EU:s marknad från London.

Å andra sidan vill bankerna bygga upp tillräckligt stora organisationer vid dess nya EU-centra för att övertyga övervakande myndigheter om att de menar allvar med investeringarna, och att omflyttningarna inte bara handlar om att sätta upp en namnskylt på en fasad samtidigt som den reella verksamheten behållas utanför EU genom att ligga kvar i London.

Financial Times beräkningar visar att de 15 största internationella bankerna i London kommer flytta cirka 4 600 medarbetare, motsvarande 6 procent av det totala antalet anställda, i första fasen av deras strategier för att hantera konsekvenserna av Brexit.

Platsannonser