Fastigheter

Balder planerar två nya emissioner

Balder siktar på att genomföra två nya kapitalmarknadsemissioner. Fastighetsbolaget har anlitat Deutsche Bank, Handelsbanken, Nordea och SEB för att utreda förutsättningarna för det. Åtgärden ska bland annat förbättra kassaflödet.

Uppdaterad 2017-08-23
Publicerad 2017-08-23

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionerna består av en så kallad "senior unsecured emission" på 500 miljoner euro och en så kallad hybridobligation på cirka 350 miljoner euro.

"Hybriden kommer att ytterligare stärka Balders kreditbetyg då hybridobligationen efterställs andra finansiella skulder och värderas till 50 % eget kapital av både Moody’s och S&P. Det förväntade kreditbetyget för instrumentet är två steg under kreditbetyget för bolaget, vilket är typiskt för liknande obligationer", skriver Balder.

Förutsatt att hybridemissionen genomförs så planerar Balder att inlösa samtliga utestående preferensaktier.

"Anledningen till att ersätta preferensaktierna med hybrider är att de behandlas förmånligare av rating instituten, förbättrar kassaflödet och ger ökad finansiell flexibilitet."

Realtid.se berättade på tisdagen att Balder redovisar ett starkt resultat i sin halvårsrapport. Driftöverskottet ökade med 16 procent till 2 miljarder kronor samtidigt som resultatet efter skatt fördubblades till 4 miljarder kronor.

 

Platsannonser

Logga in