Jool, Laterre Vilunda
Finans

Bakslag för Jools kunder

Fastighetsbolaget Laterre Vilunda har begärts i konkurs med skulder på över 120 miljoner. Utdelningsprognosen är noll kronor och placerare i en Jool-produkt riskerar därmed förlora hela investeringen.

Uppdaterad 2021-11-26
Publicerad 2021-11-26

Laterre Vilunda, som Realtid har skrivit om tidigare, har begärts i konkurs av fastighetsbolagets egna företrädare. 

Det innebär ett stort bakslag för de investerare som placerat i en obligation på 33 miljoner kronor som finansföretaget Jool arrangerat.

Mångmiljonlånet med en löptid på 18 månader och en ränta på 12 procent skulle finansiera fastighetsutveckling i Upplands Väsby. Men projektet stötte på problem och sommaren 2019 tvingades Laterre be långivarna om anstånd med återbetalningen.

Så sent som i augusti i år, mindre än två månader innan konkursen, hävdade Jool att det fortfarande fanns en god chans till återbetalning.

”Det korrekta sakförhållandet är att JOOL:s investerare inte riskerar att förlora hela investeringen. Detta framgår av Laterres erbjudande om frivilligt ackord, enligt vilket det för investerarna skulle innebära en förlust motsvarande 50 % (som JOOL emellertid inte accepterat, eftersom 100 % återbetalning av investeringar och därpå löpande räntor önskas)”, förklarade Tom Olander, vd för Jool Capital Partner, i ett genmäle till en artikel om Laterre-lånet publicerad på Realtid.

Men att döma av konkursbouppteckningen som i veckan lämnades in till tingsrätten ser möjligheterna till återbetalning om 100 procent plus räntor, små ut.

Skulderna uppgår till 122 miljoner kronor och tillgångarna till endast 53 000 kronor.

Obligationsinvesterarna hade visserligen en moderbolagsgaranti, men även moderbolaget –Rörabhuset Holding AB – har begärts i konkurs.

Både vad gäller Laterre Vilunda och Rörabhuset Holding är prognosen att utdelningen till fordringsägarna blir noll kronor.

Samtidigt kommer konkursförvaltaren Carl Johan Friis att undersöka om det finns anledning att rikta anspråk mot någon.

- Den fastighet som man talar om här är redan överlåten sedan långt innan konkursen. Då är frågan hur betalningen gått till och vem som fått betalt. Och eftersom Rörabhuset gått i borgen för Laterre Vilundas åtaganden så måste jag också titta på vad som har hänt i andra delar av den gamla koncernen. Så det rör sig om två spår, säger han.

Platsannonser

Logga in