Laterre, Jool
Tanken var att fastighetsbolaget Laterre skulle utveckla drygt 60 bostadsrättslägenheter på en fastighet i Upplands Väsby. Via nordiska investmentbanken Jool reste bolaget därför ett brygglån på 33 miljoner.
Finans

Placerare i Jool-produkt riskerar att förlora hela investeringen

Ett krisande fastighetsbolag som lånade pengar stäms. Även arrangören, investmentbanken Jool, har dragits inför tingsrätten i såväl Sverige som Norge – efter krascher i andra bolag.

Uppdaterad 2021-08-17
Publicerad 2021-08-13

Tanken var att fastighetsbolaget Laterre skulle utveckla drygt 60 bostadsrättslägenheter på en fastighet i Upplands Väsby. Via nordiska investmentbanken Jool reste bolaget därför ett brygglån på 33 miljoner.

Men projektet stötte på problem och sommaren 2019 tvingades Laterre be långivarna om anstånd med återbetalningen.

Bolaget förklarade att, istället för att sälja bostadsrättslägenheterna till bostadsrättsköpare, skulle projektet som helhet säljas till Fjärde AP-fonden-ägda Rikshem för 160 miljoner kronor. Rikshem lovade att erlägga 15 miljoner kronor i handpenning och Laterre hade också fått löften om ytterligare ett lån – ett byggnadskreditiv – från Swedbank.

En majoritet av investerarna i brygglånet samtyckte till förslaget om förlängning av löptiden och ny återbetalningsdag sattes till 31 mars 2021.

Men till dags dato har Laterre inte betalat tillbaka. Och för några dagar sedan skickade bolaget ut en begäran om ytterligare uppskov – samt ett ”erbjudande om frivilligt ackord”. Nu föreslås att långivarna accepterar att redan erlagda räntebetalningar om 10,7 miljoner kronor omvandlas till amortering av skuld och att 19 procent av det utlånade beloppet om 33 miljoner – 6,3 miljoner kronor - återbetalas i slutet av året. 

Om långivarna inte accepterar ”erbjudandet” kommer de att bli helt utan betalning, informerar fastighetsbolaget.

Den aktör som däremot fått tillbaka pengar är byggnadskreditiv-givaren Swedbank.

”Bolaget har varit mycket hårt pressat av banken som var redo att ta fastigheten på dagen – banken hade pant i fastigheten som var intecknad till 98 Mkr (…)”, skriver bolaget i brevet till långivarna.

Nu händer flera saker samtidigt. I onsdags denna vecka gick säkerhetsagenten Intertrust och arrangören, investmentbanken Jool, ut med ett brev till långivarna och förklarade att de inte står bakom ”erbjudandet om det frivilliga ackordet”. Intertrust meddelade också att man låtit en advokatfirma skicka ett brev till Laterre med krav på omedelbar av hela lånet inklusive räntor.

Utesluter inte process mot rådgivaren

I veckan stod det också klart att Laterre stäms av en långivare som investerat 300 000 kronor i brygglånet på inrådan av Jools vid tidpunkten anlitade ombud, Finanshuset Östergötland AB. Samtidigt är det Jools egna rådgivare som sålt merparten av lånet till sina kunder.

– Skälet till att min klient stämmer Laterre är att brygglånet har förfallit till betalning, säger det juridiska ombudet Ulf Wiestål.

Samtidigt utesluter han inte en process mot rådgivaren, i detta fall Finanshuset Östergötland.

– Kan Laterre inte betala – om bolaget exempelvis går i konkurs – då kan vi gå på rådgivaren i ett nästa steg. Stämmer man rådgivaren så gör man det för att hen utfört en vårdslös eller oaktsam rådgivning och vållat klienten en skada på så sätt. Och det anser vi att rådgivaren gjort sig skyldig till i detta fall, säger Wiestål.

Inga krav har hittills riktats mot Finanshuset Östergötland eller Jool med anledning av försäljning av Laterre-lånet.

Däremot har Finanshuset Östergötland nyligen stämts vid Norrköpings tingsrätt av två privatpersoner och ett privatägt konsultföretag. Detta med anledning av att rådgivaren förmedlat ett brygglån som arrangerats av Nord Fondkommission. Pengarna lånades ut till bolaget OP2, som faktiskt inte ens existerade vid tidpunkten och vars huvudmän är misstänkta för ett flertal bokföringsbrott i olika bolag och nu utreds av Ekobrottsmyndigheten.

Också i dessa fall agerar Ulf Wiestål juridiskt ombud. Kunderna har också fått råd i ärendet från JPS Administration. 

Även Jool befinner sig mitt i en pågående process i tingsrätten – efter kraschen i fastighetsbolaget Trinitas och en stämning av Skandinaviska kreditfondens första fond – Scandinavian Credit Fund 1.  

Investeraren hävdar att det föreligger ett orsakssamband mellan Jool Markets bristfälliga agerande som arrangör av obligationslån till Trinitas och den skada som Scandinavian Credit Fund lidit. Skandinaviska kreditfonden kräver därför ett skadestånd på 61 miljoner kronor.

Dagens Juridik skriver att det enligt Kreditfondens ombud fanns ”allvarliga fel och brister” i investerarpresentationen som Jool Markets tagit fram: Värderingen av fastigheter var inte korrekt i presentationen. Uppgiften att grundaren och vd hade investerat 115 miljoner kronor från egen ficka var inte korrekt. Koncernskulden var betydligt mycket högre än vad Jool Markets noterat i presentationen. Aktierna i Trinitas dotterbolag var dubbelpantsatta.

Enligt Dagens Juridik hävdar Kreditfondens ombud att de fel och brister i investerarpresentationen som Jool Markets tog fram berodde på att Jool Markets helt förlitade sig på information från Trinitas företrädare - en före detta toppadvokat som efter kraschen i fastighetsbolaget dömdes till sju års fängelse i tingsrätten, bland annat för flera grova bedrägerier och svindleri. Domen har överklagats till hovrätten där processen är pågående.

Jool Markets bestrider å sin sida att betala det yrkade beloppet och anser att det inte heller är skäligt. Bolaget hävdar att man följt branschpraxis, egna interna rutiner och inte har agerat oaktsamt i sin roll som arrangör av obligationslånen.

Jool pekar också på att det i investerarpresentationerna tydligt framgår att informationen kommer ifrån Trinitas och att det är styrelsen för detta bolag som ansvarar för innehållet.

Processer i Norge

Även i Norge har Jool dragits in i stämningsprocesser. I grannlandet pågår för närvarande en process med anledning av en obligation som Jool arrangerat till bolaget Handcap. 

Investmentbanken har också nyligen kommit fram till en förlikning med norska långivare som ursprungligen krävde drygt 25 miljoner norska kronor med anledning av förluster kopplade till ett brygglån till Phoenix Fixed Income, registrerat på Brittiska jungfruöarna. 

Enligt ombudet, Marcus Indrevær vid advolatfirman Grønvigh, Tjersland & Indrevær, har Phoenix en koppling till den finlandssvenske affärsmannen Johan Ulander. 

Ulander åtalades för två år sedan, misstänkt för bland annat grovt bedrägeri, grovt svindleri och insiderbrott i den så kallade Contender-härvan. Ekobrottsmyndighetens åklagare yrkade samtidigt på kvarstad om 548 miljoner kronor vid en fällande dom. Affärsmannen väntar fortfarande på rättegång.
 

Inget eget tillstånd

Jool, som har kontor i flera länder och som siktat in sig på brygglån och obligationerar i spannet 30 till 200 miljoner kronor, arbetar numera utan eget tillstånd.

I mars 2019 återkallade norska Finanstilsynet Jool Markets tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Jool överklagade,  men i april 2020 fastställde det norska finansdepartementet Finanstilsynets beslut.

Innan dess hade Jool haft ett tillstånd från svenska Finansinspektionen i ryggen. Men detta tillstånd återkallade Jool 2013 – kort innan myndigheten skulle leverera ett sanktionsbeslut efter en utdragen granskning. Detta innebar att Finansinspektionen tvingades lägga ned tillsynsärendet och att sanktionsbeslutet och kritiken som myndigheten riktade mot Jool, gömdes undan i byrålådan.   

För närvarande agerar Jool Securities AB samt OY - dotterbolag till Jool Capital Partner AB - anknutna ombud till SIP Nordic Fondkommission AB. 

Platsannonser

Logga in