Bank

Bakläxa för Danske Banks norska filial

Kritik riktas mot Danske Banks norska filial i en rapport, efter att Finanstilsynet, Norges motsvarighet till Finansinspektionen, genomfört en penningtvättinspektion.

Uppdaterad 2020-07-23
Publicerad 2020-07-23

I september 2019 genomförde Finanstilsynet en granskning av Danske Banks arbete mot penningtvätt, där huvudsyftet var att granska filialens ledning och kontroll av risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det rapporterar Dagens Näringsliv.

Kontrollen genomfördes i samband med Norges antagande av en ny lag om penningtvätt 2018 och det dras slutsatsen att banken inte har varit tillräckligt bra på att uppfylla kraven i denna lag. -

– Under de senaste åren har vi tagit många initiativ för att förbättra våra insatser mot ekonomisk brottslighet, men tyvärr har vi inte lyckats fullt ut anpassa oss till den nya lagstiftningen i Norge, säger Trond Mellingsæter, chef för Danske Banks verksamhet i Norge, i ett pressmeddelande onsdag kväll.

Finanstilsynet är inte nådig i sin bedömning av situationen i Danske Bank.

– Finanstilsynets bedömning är att filialen totalt sett har haft stora brister i att uppfylla skyldigheten att utreda och rapportera, både i rutinmässigt arbete och faktiskt efterlevnad. 

Under revisionen har Danske Bank erkänt att planeringen för genomförandet av den nya lagen om penningtvätt började för sent. 

Sammantaget anser Finanstilsynet att Danske Bank har valt att följa huvudkontoret i Danmarks direktiv och tidtabell för genomförande snarare än att följa gällande norsk lag.

Trond Mellingsæter uppger att Danske Bank har planerat och genomfört 35 specifika åtgärder som uppfyller Finanstilsynets huvudsakliga resultat. Av dessa har 21 poäng slutförts, säger rapporten. 

 "Finanstilsynet antar att korrigeringsarbetet inte kommer att slutföras före utgången av 2020", framgår det av rapporten.

 

Platsannonser

Logga in