Juridik

Baker McKenzie biträder Embracer Group

Baker McKenzie biträder Embracer Group vid riktad nyemission om drygt 1,6 miljarder kronor

Publicerad 2020-04-09

Dataspelskoncernen Embracer Group genomför en riktad nyemission om 18,5 miljoner aktier av serie B och tillförs härigenom drygt 1,6 miljarder kronor före emissionskostnader.

Teckningskursen, som uppgår till 89 kronor per aktie, har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Carnegie Investment Bank och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.

Tecknare i den riktade nyemissionen utgörs av svenska och internationella investerare av institutionell karaktär inklusive Swedbank Robur, Odin Fonder, Didner & Gerge , Länsförsäkringar, Skandia, TIN Fonder, Andra AP-fonden, Familjen Olssons stiftelse och Första AP-fonden.

Den riktade nyemissionen kommer att stärka Embracer Groups finansiella ställning ytterligare samt göra det möjligt för bolaget att fortsätta sin strategi med förvärv för att komplettera verksamheten med nya spelutgivare, spelutvecklingsstudior eller andra tillgångar.

Carnegie Investment Bank är Global Coordinator och Joint Bookrunner, Berenberg är Joint Bookrunner och Baker McKenzie är legal rådgivare till Embracer Group i samband med den riktade nyemissionen. Baker McKenzies team består av Joakim Falkner, Henric Roth, Ian Gulam, Johanna Flink, Stefan Balazs, Anna Orlander, Mattias Hedwall och Olof König. Det framgår av ett pressmeddelande.

Platsannonser