Fintech

Avtalet klart: 50 miljoner till Trustbuddys långivare

De 52 miljoner kronor som säkrats i konkursboet har skrivits över till den norska grupptalan – som företräder de 3.200 personer som lånade ut pengar genom bolagets plattform.

Uppdaterad 2016-07-05
Publicerad 2016-07-04
Lars-Henrik Andersson.
Foto: Lindahl

I oktober förra året kraschade p2p-bolaget Trustbuddy. Lindahl-advokaten Lars-Henrik Andersson utsågs till konkursförvaltare och lyckades säkra 30 miljoner i boet.

Därefter tog han löpande in ytterligare 22 miljoner. Bland annat genom att sälja Trustbuddys plattform till fintech-bolaget Northmill för 10 miljoner.

Nyligen slöt han även ett avtal med grupptalan i Norge som företräder de 3.200 personer som lånade ut pengar genom Trustbuddys sajt och som nu försöker få tillbaka sina pengar.

Avtalet innebär att de 52 miljoner som Lars-Henrik Andersson säkrat i konkursboet tillfaller sammanslutningen som nu ska fördela summan till långivarna. Och de första summorna ska redan vara utbetalade, enligt förvaltaren.

Driver in fodringarna

Inkassobolaget Alectum i Göteborg, som grupptalan upphandlat, ska efter sommer börja driva in de utestående fodringarna från de mellan 50.000-60.000 låntagarna med hemvist i Norden, Storbritannien, Polen och Spanien.

Fodringarnas värde uppgår totalt till cirka 280 miljoner kronor. Den norska gruppen ombildades i maj till ett bolag för att underlätta administrationen i samband med inkasseringen av pengarna.

Som Realtid.se berättade på måndagen har Lars-Henrik Andersson nu även färdigställt sin förvaltarberättelse som redogör för de oegentligheter som ledde fram till företagets kollaps. Därmed är hans uppdrag som förvaltare i stort sett avslutat.

– De stora delarna är nu slutförda, men vi kommer nu att gå djupare in i förvaltarberättelsen och se om det finns något som föranledar en åtgärd från oss. Det finns dock inget som uppenbart i dagsläget som pekar på det. Men vi måste undersöka huruvida vi ska väcka talan mot någon inom ramen för skadeståndsanalysen, säger Lars-Henrik Andersson till Realtid.se.

Civilmålsprocess inte uteslutet

Det kan blir aktuellt om han, i egenskap av konkursförvaltare, finner att Trustbuddy lidit skada av konkursen.

– Det är i så fall en civilmålsprocess vi [Lindahl] blir inblandade i. Vi kommer inte att vara involverade i några eventuella brottsmålsprocesser, utan det driver i så fall Ekobrottsyndigheten. Och vill långivarna väcka talan så får de göra det på egen, förklarar han.

I oktober förra året polisanmäldes tre, i dagsläget icke namngivna, personer i den gamla ledningen. Ekobrottsmyndigheten är i färd med att ta fram beslutsunderlag och åklagaren räknar med att kunna fatta beslut om åtal ska väckas eller inte under i höst.

– Det är en stor och kompakt utredning. Förhör har hållits och man har också genomfört en it-teknisk undersökning av [Trustbuddys] underliggande databas, sade Katinka Wall, pressansvarig på Ekobrottsmyndigheten till Realtid.se i maj.

Grupptalans ledare var Trustbuddy-chef
Glenn Sundhagen.

Realtid.se har tidigare berättat om norrmannen Glenn Sundhagen som leder grupptalan i Norge. 

Sedan i höstas har han huvudansvaret för att driva in fodringarna till de som lånade ut pengar genom p2p-bolagets plattform.

Detta tros att Sundhagen hade tre olika chefsroller på Trustbuddy mellan juni 2014 och fram till konkursen 2015.

Han ansvarade först för bolagets norska filial, för att därefter avancera till chef för Trustbuddys utlåningsavdelning. Och i september 2015 blev han interismchef för investeringar (CIO).

Sundhagen har även varit delägare i kontroversiella och numera konkursade norska värdepappers- och förvaltarbolaget Verdispar Securities som stämdes av 100 investerare på 105 miljoner kronor 2014.

Investerarna anklagade bolaget för oaktsamhet med deras medel efter att 81,5 miljoner försvann till följd av ett misslyckat fastighetsprojekt i Dubai. Investerarna vann i tingsrätten, men i andra instans blev det förlikning.

Sundhagen har även ett förflutit som rådgivare i omstridda Acta, numera Agasti. 396 svenskar stämde förvaltarbolaget efter att deras besparingar, som var exponderade mot Lehman Brothers-obligationer, blev värdelösa på grungd av Lehman-kraschen och finanskrisen 2008.

Småspararna menade att Actas rådgivare bedrivit aggressiv och lögnaktig marknadsföring och att bolaget beskrivit obligationsprodukten som i princip riskfri. Även den gången slutade det med förlikning.

Sundhagen och tre andra medarbetare lämnade dock Acta redan 2005 och startade Verdispar Securities med snarlik affärsmodell som Acta.

Samma år anklagade i sin tur Acta Glenn Sundhagen och de tre andra för att ha stulit bolagets kundlista och därmed brutit mot dess konkurrensklausul. 2007 nådde parterna en förlikning där de ex-anställda också erkände att de inte hade följt Actas interna riktlinjer.

I dag arbetar Sundhagen på heltid med att göra professionella investeringar på det egna investmentbolaget Gasuinvest.

Flest utestående lån i Norge och Danmark

Merparten av dem som lånade ut pengar via Trustbuddys plattform är norska och danska medborgare.

Enligt de experter Realtid.se talat är det generellt större kreditförluster i framför allt Danmark än i Sverige. En orsak kan vara att inkassoreglerna är trubbigare där.

Ett utländskt inkassoföretag får till exempel inte samarbete med danska myndigheter eller arbetsgivare för att fortsätta driva in en skuld.

– Ju mindre inkassobolagen vet desto större risker tas. Så har det varit länge, säger Anders Svensson, presskontakt på inkassobolaget Alektum.

Skillnaderna var dock större för 10-15 år sedan. Mycket inrapportering har automatiserats i Norge och Danmark, vilket effektiviserar indrivning.

Generellt är de nordiska rättsystemen också väldigt lika varandra med välfungerande domstolsprocesser, enligt Svensson

Trustbuddy var Nordens största p2p-bolag

Bolaget blev på några år Nordens största peer-to-peer-långivare och värderades till som mest 1 miljard kronor. Under 2015 hade koncernen 70 anställda, fem dotterbolag i Finland, Spanien, Holland, Storbritannien och Sverige.

Sedan starten 2009 hann drygt 350.000 medlemmar, alltså långivare och låntagare, ansluta sig till tjänsten. Den förmedlade lånevolymen enbart under 2014 till 828 miljoner kronor, enligt Trustbuddys egna uppgifter.

Totalt lånade cirka 3.200 personer ut pengar genom p2p-plattform. De flesta långivare är hemmahörande i Norge och Danmark. Antalet låntagare uppgår till 50-60.000 och har sin hemvist i Norden, men även i Polen och Spanien.

Maxbeloppet som kunde lånas ut per gång var 10.000 kronor, men de flitigaste långivarna hann låna ut flera miljoner. Pengarna placerades på ett klientmedelskonto hos en bank. Därefter matchade Trustbuddy medlen med låntagare.

När låntagarna betalade tillbaka en del av lånet lånade troligen Trustbuddy ut pengarna igen, utan långivarnas samtycke

Platsannonser