Annons

Annons

Trustbuddy

Låneplattformens grundare Jens Glasö menar att det konkursade bolagets ex-ordförande Simon Nathanson kände till Trustbuddys oegentligheter redan i februari 2015 – utan att vidta några åtgärder. Men Nathanson har hela tiden hävdat att han fick reda på bristerna strax innan kraschen – i samband med en internutredning.

Över 20 procent av lånen förmedlades vidare utan långivares samtycke. Bolaget tjänade storkovan – och det mesta tyder på att oegentligheterna pågick systematiskt från start. Det framgår av förvaltarberättelsen. "Ledde till en katastrof."

Norrmannen Glenn Sundhagen har haft tre olika chefroller på Trustbuddy. Nu leder han grupptalan som ska ta in utlånarnas fordringar. Sundhagen har också varit delägare i ett kontroversiellt norskt bolag som stämts på 105 miljoner. Men konkursförvaltaren ser inga problem med det.

Inkassobolaget Alektum ska driva in 280 miljoner kronor från Trustbuddys låntagare. Men inga pengar har ännu kommit in. Och det är omöjligt att återfå hela beloppet, enligt grupptalans advokat Nils-Petter Hansen.

Trustbuddys konkursförvaltare har säkrat 50 miljoner kronor i konkursboet – som ska tillfalla långivarna. Han bekräftar också att de 40 miljoner som försvann i kraschen inte förskingrats.

Crowdfunding-sektorn väntas fördubbla sin omsättning globalt i år. Men lagstiftarna hänger inte med. Kreditriskerna är höga och startup-investerarna lider ett informationsunderlag, anser Finansinspektionen (FI) som bekymras över att crowdfunding är oreglerat i Sverige.