Bank

Avanza Bank ökar vinsten 

UPPDATERAD Avanza Bank ökar rörelsevinsten med 7 procent till 138 miljoner kronor under det första halvåret jämfört med motsvarande period förra året och ökar sin marknadsandel på den svenska sparmarknaden. 

Uppdaterad 2019-08-20
Publicerad 2019-08-20

Avanza Bank AB har publicerat sin delårsrapport på tisdagen av formella skäl, som är relaterat till ett tidigare utgivet förlagslån. Avanza-koncernen publicerade sin delårsrapport den 11 juli.  

Intäkterna ökade samtidigt 7 procent till 404 miljoner kronor, främst till följd av förbättrat räntenetto men även högre courtage och fondprovisioner. 

“Avanzas marknadsandel på den svenska sparmarknaden växer och Avanza är väl positionerat för att möta de förändrade förutsättningar som finansbranschen står inför”, skriver banken i delårsrapporten. 

Nettoinflödet under årets första sex månader uppgick till närmare 12 miljarder kronor, 20 procent högre än motsvarande period föregående år. Kundtillväxten var i nivå med 2018 och vid halvårsskiftet uppgick antalet kunder till 809 600 vilket var 8 procent fler än vid årets början. 

Sparkapitalet växte främst till följd av positiv börsutveckling men även drivet av det höga netto- och kundinflödet, skriver banken. Sparkapitalet uppgick till drygt 254 miljarder kronor vid slutet av juni, vilket är 19 procent högre jämfört med årsskiftet.  

 

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in