FinansNyhet

Attendo avskaffar rörlig ersättning för chefer

AttendoAttendo
Foto: Jonas Ekstromer / TT
Publicerad

Attendo tar bort chefernas rörliga ersättningar samtidigt som en genomlysning visar en lägre överdödlighet på koncernens anläggningar för äldrevård jämfört med konkurrenternas.

Marlène Sellebråten

Efter Attendos vd:s beslut att skänka bort sin miljonbonus till Attendos anställda har nu Attendo beslutat att operativa chefer i Skandinavien blir utan rörlig ersättningen under 2021.

– Den negativa påverkan på Attendos chefer och medarbetare som den återkommande debatten kring rörliga ersättningar orsakar står inte i proportion till nyttan för bolaget och gör att vårt arbete med att förbättra och utveckla omsorgen kommer i skymundan, säger Martin Tivéus, vd och koncernchef för Attendo, i en presskommentar.

De rörliga ersättningarna för cheferna står för 0,4 procent av Attendos totala lönekostnader och har de senaste åren i snitt uppgått till 5-7 procent av totala lönen för verksamhetschefer, informerar Attendo.

Annons

Det var i början av maj som det blev känt att Attendos ledning fått miljonbonus trots det statliga pandemistöd som vårdbolaget erhöll. Samtidigt fick vårdkoncernen även kritik för att en visselblåsande anställd hotats med repressalier för att denne flaggat om problem på Attendos verksamhet för äldre under pandemin. 

”Lägre överdödlighet på Attendos äldreboenden jämfört med andra utförare”

Samtidigt som Attendo aviserar avskaffningen av chefernas rörliga ersättning publicerar Attendo resultaten av en analys om överdödligheten på svenska äldreboenden under pandemin, ”Attendo och Corona”, som bolaget låtit Sirona Health Solutions genomföra. Enligt analysen hade Attendo en överdödlighet som var 19 procentenheter lägre jämfört med andra utförare, privata som offentliga. Jämfört mot kommunala utförare hade Attendo 25 procentenheter lägre överdödlighet, enligt analysen. 

Overdödlighet på äldreboende, Jämforelse. Källla: AttendoOverdödlighet på äldreboende, Jämforelse.
Källla: Attendo

Annons

– Pandemin har slagit hårt mot Sverige och en stor del av de drabbade är äldre som är i behov av samhällets omsorg. Som en stor aktör är det viktigt att utvärdera och ta lärdom av denna period för att skapa bättre förutsättningar framåt. Det känns tryggt att vi nu har fått ett kvitto på att vårt arbete för att skydda de äldre haft effekt. Vi tvekade aldrig över att ta extra kostnader för att möta pandemin och införde åtgärder som besöksstopp, munskydd och hälsokontroller tidigare och kraftfullare än myndigheternas rekommendationer, säger Ulrika Eriksson, vd Attendo Skandinavien, i en skriftlig kommentar.

Avlidna på äldreboende. Källa: AttendoAvlidna på äldreboende. Källa: Attendo

Rapporten har granskat data från tidsperioden mars 2020 – april 2021 och omfattar 33 kommuner och 558 äldreboenden, motsvarande 33 procent av Sveriges äldreboenden.  

Annons

Enligt genomlysningen har samtidigt generella brister konstaterats. Dessa gäller bland annat information till medarbetare om rättigheter och skyldighet att slå larm vid brister, samt koordineringen mellan central och lokal kommunikation under pandemin, står det i rapporten.

Genomlysningen i sin helhet kan laddas ner här >>

Annons