M&A

Athanase klart med förvärv av aktierna i Catella Fondförvaltning

Athanase Industrial Partner har nu genomfört förvärvet av aktierna i Catella Fondförvaltning som bolaget aviserade i juni.

 

Publicerad 2020-09-22

Nu är Athanase Industrial Partners förvärv av 70 procent av aktierna i Catella Fondförvaltning genomfört i och med att myndighetsgodkännanden av Finansinspektionen i Sverige och CSSF i Luxemburg är nu erhållna, meddelar Catella i ett pressmeddelande. Den slutliga köpeskillingen blev 140 miljoner kronor och den totala resultateffekten efter skatt, inkluderat transaktionskostnader, -9 miljoner kronor, varav kostnader om 7 miljoner kronor, vilka redovisats under första halvåret 2020. Resultateffekten efter skatt, inkluderat transaktionskostnader, uppgår till -2 miljoner kronor under tredje kvartalet 2020.


Catella och Athanase fortsätter som strategiska partner genom Catella Fondförvaltning. Under januari 2022 har Catella rätt att avyttra och Athanase rätt att förvärva resterande 30 procent av aktierna för en köpeskilling om 60 miljoner kronor. 

Platsannonser

Logga in