Rutger Arnhult.
Fastigheter

Arnhult utesluter inte sammanslagning med Castellum

Rutger Arnhult och brodern Urban Terling går ihop och skapar en fastighetsjätte tillsammans när Corem lägger bud på Klövern. Nästa steg kan bli att slå ihop bolagen med Castellum.

Uppdaterad 2021-03-29
Publicerad 2021-03-29

Corems bud på Klövern värt 19,5 miljarder kronor är i mångt och mycket något som kan ha diskuterats under en rad intensiva familjemiddagar.

I den förvärvande parten, Corem, kontrollerar Rutger Arnhult drygt 52 procent av rösterna via bolag.

Gårdarike, med Arnhults bror Urban Terling i spetsen, kontrollerar 17,5 procent av rösterna enligt Corems hemsida. Tillsammans sitter de på 69.5 procent av makten.

Även Klövern är i mångt och mycket en familjeangelägenhet.

Via bolag och de aktier som Corem redan äger i Klövern, har Rutger Arnhult redan 32,6 procent av rösterna. Urban Terling med sitt bolag Gårdarike sitter på 25,8 procent enligt Klöverns hemsida.

Det blir totalt 58,4 procent vilket ganska exakt motsvarar rösterna hos de aktieägare i Klövern som redan accepterat erbjudandet.

Enligt ett pressmeddelande har Corem hittills fått bindande åtaganden från aktieägarna i Klövern om att acceptera erbjudandet motsvarande cirka 43,7 procent av det utestående kapitalet och 59,4 procent av de utestående rösterna i Klövern.

Länsförsäkringar fonder som visat sig vara en trogen vapendragare till Rutger Arnhult är efter bröderna tredje största ägare med 4,1 procent av rösterna. Det betyder att om Länsförsäkringar även fortsättningsvis väljer att stötta Arnhult, så är i alla fall 63,5 procent av rösterna redan säkrade.

Genomförs affären kommer det sammanslagna bolagets fastighetsportfölj uppgå till cirka 75 miljarder.

– Jag tror att marknaden kommer att uppskatta den förtydligade strukturen som affären innebär. Jag är långsiktig och ser stor potential för det sammanslagna bolaget, och affären stärker de kommersiella förutsättningarna för en fortsatt lönsam tillväxt. Med starka kassaflöden, en bred projektportfölj och förstärkt marknadsnärvaro skapar affären ett ledande nordiskt fastighetsbolag rustat för framtiden, säger Rutger Arnhult till Realtid.

Enligt fastighetsmagnaten innebär budet en naturlig fortsättning på den resa som påbörjades redan 2008 när Corem köpte in sig i Klövern.

– Det har under åren funnits viss kritik kring ägarstrukturen, vilket jag har viss förståelse för. Under alla dessa år har jag dock haft en vision att kombinera bolagen, men förutsättningarna har tidigare inte varit på plats.

Nu menar han att omständigheterna – framför allt de finansiella förutsättningarna – tillåter en affär som gynnar alla parter.

– Det finns inte längre några rationella skäl att inte kombinera bolagen, säger han och fortsätter:

– Jag har sagt att jag gärna ser ett samgående, men det har varit viktigt för mig att sedan ta ett steg tillbaka och inte delta i projektet.

Med det menar Arnhult att han sedan i fredags inte längre sitter i Corems styrelse eller är vd för Klövern. Dessa uppdrag lämnade han för möjligheten att ta ordförandeklubban i Castellum som han är största ägare i.

Efter en offentlig strid mellan två olika grupperingar inom Castellum och bland aktieägarna, lyckades han vid den senaste bolagsstämman bli vald till styrelseordförande.

Och nu avvisar han inte heller tanken på att slå ihop Castellum med Klövern och Corem.

– Det får framtiden utvisa. It takes two to tango.

Platsannonser

Logga in