Bank

Arion Bank halverar resultatet

Isländska Arion Banks första kvartal tyngdes av jämförelsestörande poster. Resultatet halverades jämfört med föregående period föregående år.

Uppdaterad 2019-05-09
Publicerad 2019-05-09

Arion Banki rapporterar ett nettoresultat på 1 miljard isländska kronor för det första kvartalet 2019 , en halvering med mot de 1,9 miljarder isländska kronor banken redovisade motsvarande period i fjol.

– Jämförelsestörande poster betyder att det finansiella resultatet i det första kvartalet var en besvikelse, säger den tillförordnade vd:n Stefán Pétursson i rapporten.

Han utsågs till interim-vd den 23 april efter att den förre vd:n Höskuldur Olafsson veckan innan meddelat sin avgång.

Konkursen i WOW Air och ett domstolsbeslut mot Valitor är de främsta jämförelsestörande posterna med negativ påverkan, medan försäljning av innehavet i Farice hade en positiv inverkan.

– Den underliggande verksamheten har däremot förbättrats, skriver Pétursson och tillägger att viktiga delar som räntenetto, provisionsintäkter och försäkringsintäkter är högre än under första kvartalet förra året.

Efter en stark isländsk BNP-tillväxt om 4,6 procent under 2018 väntas fallande export innebära slutet för en av de längsta tillväxtperioderna för den isländska ekonomin. Men banken bedömer att ekonomin är väl rustad att möta en kortvarig recession med tanke bland annat på historiskt låga skuldnivåer både i de privata och offentliga sektorerna, enligt presentationsmaterialet.

Där framgår även att banken behåller sina medelfristiga finansiella mål, som bland annat inkluderar att avkastning på eget kapital ska överstiga 10 procent.

Banken skriver också att kostnadskontroll fortsätter att vara i fokus med stöd av initiativ för att minska kostnader och med hjälp av dess digitala strategi.

Räntenettot under det första kvartalet ökade med 9 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år och uppgick till 7,4 miljarder isländska kronor. Samtidigt steg försäkringsintäkterna, netto, med 77 procent till 253 miljoner. De totala rörelseintäkterna summeras till 11,7 miljarder, en uppgång med 8 procent.

Platsannonser