Finans

”Året tillhör inte de bästa”

Svolder presenterar rapport för verksamhetsår nummer 26 med ett oförändrat substansvärde. Nu flaggar vd Ulf Hedlundh för investeringar i ett bredare segment.

Publicerad 2019-10-22

Investmentbolaget Svolder presenterar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2018/2019 . Av den framgår att substansvärdet på balansdagen var nästan oförändrat 119,20 kronor per aktie, 3 051 miljoner kronor. Samtidigt steg småbolagsindex CSRX med 10 procent. Substansvärdet är därmed en besvikelse och vd Ulf Hedlundh skriver i rapporten: ”Även om vi historiskt lyckats väl är vi för den skull inte tillfreds med utvecklingen 2018/2019".

Skälen till att Svolders huvudsakliga jämförelseindex CSRX utvecklats bättre än Svolders substansvärde är två anser Ulf Hedlundh. Han pekar dels på portföljens lägre andel fastighetsaktier än i CSRX. Dels fanns inte ”de defensiva medelstora CSRX-bolagen AAK, Axfood, ICA och NIBE som alla hade stark kursutveckling” med i den del av aktiemarknaden där Svolder i huvudsak investerar, det vill säga i noterade bolag med börsvärden under 15 miljarder kronor. 

”Även om året inte tillhör de bästa, kan jag med glädje konstatera att aktiekursen utvecklats väl, substansvärderabatten krympt och idag är vi fler aktieägare än någonsin", skriver vd Ulf  Hedlundh i rapporten.

Enligt rapporten är antalet aktieägare i Svolder nu 21 000. 

Aktiekursen steg med 7 procent till 109,60 kronor per aktie. Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 8 procent.

Vidare skriver Ulf Hedlundh att aktieportföljen innehåller såväl glädjeämnen som besvikelser. Särskilt två innehav utmärker sig positivt, nämligen Garo och Platzer. Det tidigare så framgångsrika innehavet i Boule Diagnostics ”blev årets största besvikelse och belastare av substansvärdet”. Ett varningsbrev från amerikanska tillsynsmyndigheten, svagare rörelsemarginaler än väntat och en vd som lämnar för annat jobb sänkte aktiekursen, skriver han.

Det redovisade resultatet uppgick till -13 miljoner kronor, motsvarande -0,50 kronor per aktie. Detta kan jämföras med året innan då resultat uppgick till 344,9 miljoner kronor.

Slutligen skriver Ulf Hedlundh att Svolder kommer fortsatt att hålla sitt fokus på lite mindre börsbolag. 

”Vi höjer dock intervallet till att portföljen i huvudsak kan innehålla noterade svenska bolag med marknadsvärden upp till 20 miljarder SEK (tidigare 15). Inom detta segment av aktiemarknaden bedömer vi att konkurrensen och analyserfarenheten är mindre än den kring större bolag. En klok stock picking-strategi har därför förutsättningar att överträffa börsen som helhet”. 

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,15 kronor per aktie.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in