Ingrid Albinsson på sjunde AP-fonden poängterar ett flertal gånger att investeringsstrategin är "väldigt långsiktig".
Ingrid Albinsson på sjunde AP-fonden poängterar ett flertal gånger att investeringsstrategin är "väldigt långsiktig".
Fonder

AP7 sänker risken

Många marknader är fullvärderade. Därför har AP7 Såfa dragit ned risken, säger fondens vice vd Ingrid Albinsson.

Uppdaterad 2019-02-22
Publicerad 2019-02-15

Premepensionssystemets soffliggarfond AP7 Såfa är inte bara Sveriges största fond, den hör också till de som avkastat bäst. Fonden har runt 4 miljoner sparare och cirka 500 miljarder i kapital, varav 460 miljarder ligger i aktiefonden och resterande cirka 40 miljarder i räntefonden.

På fem år har fonden gått upp med 105 procent, sedan fondens start 2010 är uppgången 210 procent. Det kan jämföras med snittet för andra fonder i premiepensionssystemet som avkastat ungefär hälften, drygt 50 respektive drygt 90 procent. I år är fonden upp nästan 10 procent efter ett svagt 2018.

Totalt har AP7 just nu en lägre risk än tidigare som en anpassning till läget på marknaden.

– Många marknader är ganska fullvärderade och just nu har vi lite lägre risk, men vi är  fortfarande väldigt långsiktiga i våra investeringar, säger Ingrid Albinsson, vice vd och chef för kapitalförvaltningen på AP7.

Fondens historiskt höga avkastning kan förklaras dels av en allmänt positivt utveckling på aktiemarknaderna, dels av fondens strukturerade förvaltningsprocess.

Merparten av aktiefondens tillgångar, cirka 80 procent, ligger i globala aktier med en viktfördelning som följer MSCI:s globala index. Det innebär placeringar i cirka 3 000 bolag  där det största innehaven är företagen med högst börsvärde, för tillfället är det största Apple följt av Microsoft och Amazon, som tillsammans motsvarar knappt 5 procent av portföljen.

– Här kan vi också genom derivat utnyttja hävstång för att öka riskexponering mot globala aktier, säger Ingrid Albinsson.

Resterande 20 procent av fonden är placerat i det som fonden kallar "diversifiering", en metod för att sänka risknivån utan att det ska påverka avkastningen negativt. Det inkluderar bland annat placeringar i onoterade bolag och småbolag, även här med ett globalt investeringsperspetiv.

– Vi placerar också en lite högre andel i emerging markets, jämfört med deras vikt i index. Det är marknader som över tid kan förväntas växa och leverera vinster, säger Ingrid Albinsson.

Ytterligare ett sätt att diversifiera och sänka risken är fondens placeringar i faktorpremier, där man med akademiskt beprövade metoder systematiskt letar efter aktier med specifika egenskaper, till exempel värdeaktier med låga p/e-tal eller låg volatilitet.

– Investeringarna sker utifrån en systematisk bearbetning av en stor mängd data och med mindre av subjektivitet än klassisk fundamental aktieanalys. Placeringar sker i kvalitetsbolag och de har en tendens att prestera relativt sett bättre när marknaden går ner.

För närvarande ligger cirka fem procent av fondens investeringar i faktorpremier. Beslutet att investera i faktorpremier togs 2016 och målet är att 10 procent av fonden tillgångar ska ligga här.

Fondens hävstång är enligt senast tillgängliga siffra 14,5 procent, att jämföra med ett normalläge på 25 procent och för ett par års sedan då hävstången var uppe i 50 procent. Totalt sett är fondens risknivå 1,1 gånger MSCI globala index, vilket är i den nedre delen av intevallet på målsatta 0,9 till 1,6 gånger MSCI ACWI.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in