Bank

Anna Kinberg Batra går in i styrelsen för Avanza Pension

Moderaternas tidigare partiordförande Anna Kinberg Batra har valts in i styrelsen för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension.

Uppdaterad 2018-05-23
Publicerad 2018-05-23

– Jag ser mycket fram emot uppdraget. Det är en viktig bransch med stora krav på trygghet och förändring, båda behövs och Avanza är bra på att kombinera dem, säger Anna Kinberg Batra.

Under sin tid som riksdagsledamot var Anna Kinberg Batra bland annat ordförande i finansutskottet.

“Avanza har länge drivit frågan om den självklara flytträtten avseende pensionssparandet. Det är ett område där branschen är beroende av politikers beslut för en bra marknad med ordentlig konkurrens och där Anna Kinberg Batras breda erfarenhet kommer att vara ett viktigt bidrag till Avanza”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

“Regeringen har under flera år haft som ambition att effektivisera flyttmarknaden och i sommar kommer reglering som visar på steg i rätt riktning. Dock finns det fortfarande begränsningar kring flytt av pensionssparande. Dagens flytträtt omfattar endast pensioner tecknade efter 2007”, skriver bolaget vidare.

– På Avanza ser vi förfogandet över den egna pensionen som en demokratifråga. Det känns därför särskilt roligt att som ordförande för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension välkomna Anna Kinberg Batra till pensionsbolagets styrelse, säger Rikard Josefson, som också är vd för Avanza.

– Gamla strukturer, ineffektivitet och ovilja hos många bolag gör det krångligt för spararen att flytta sin pension samtidigt som det initialt kan vara kostsamt. Avanzas vision är att skapa en bättre framtid för miljoner människor. Det är politikerna som bestämmer takten för att uppnå den visionen, säger Sven Hagströmer, grundare av Avanza och styrelseordförande i Avanza Bank Holding.

Avanza erbjuder sedan början av 2000-talet såväl tjänstepensionssparande som privat pensionssparande.

Platsannonser

Logga in