Fonder

Andra AP-fonden redovisar rekordstort fondkapital

Nådde den högsta nivån någonsin under 2016, enligt bokslutet.

Uppdaterad 2017-02-10
Publicerad 2017-02-10

Andra AP-fonden levererade en totalavkastning på 10,5 procent, exklusive kostnader, under förra året. Fondkapitalet landade på 324,5 miljarder kronor och resultatet blev 30,5 miljarder kronor. Därmed överträffade avkastningen fondens långsiktiga mål.

– Under året har vi kunnat fira att fondkapitalet nådde den högsta nivån någonsin, 324,5 miljarder kronor, trots en rekordstor utbetalning till pensionssystemet som 2016 uppgick till 6,6 miljarder kronor, säger Andra AP-fondens vd Eva Halvarsson.

Samtidigt varnar hon för att de senaste årens avkastningsnivåer kan brytas på grund av en stor andel räntebärande tillgångar. Minst 30 procent av fondens tillgångar måste, enligt lag, placeras i räntepapper med låg risk. Och med stigande räntor kan de komma att ge liten utdelning.

De senaste fem åren har fondens genomsnittliga årliga reala avkastning uppgått till 10,8 procent och de senaste tio åren har den legat på 4,7 procent.

Platsannonser