Annons

Annons

Fredrik_Stromholm_534.jpg

Impilos vd och partner Fredrik Strömholm.

Altorgrundarens nya riskkapitalbolag genomför första förvärvet

Riskkapitalbolaget Impilo som startats av Altorgrundaren Fredrik Strömholm har nu bemannat upp organisationen. Dessutom har bolaget, som är inriktat på hälsovårdssektorn, genomfört sitt första bolagsköp. Målet är att bygga upp en ny healthcare-koncern.

Strömholms nya riskkapitalbolag Impilo har en något annorlunda struktur jämför med den normala organisationen i riskkapitalbranschen, som vilar på olika fonder och som låter dessa genomföra de olika investeringarna och bolagsförvärven.

Impilo har istället tagit in 3 miljarder kronor från nordiska och internationella investerare till ett aktiebolag, istället för till en fond med begränsad livstid. Det gör att organisationen kan bli mer fokuserad på långsiktigt värdeskapande, jämfört med riskkapitalfonder som är mer transaktionsorienterade.

I klartext handlar det om att behålla och utveckla de olika förvärven längre än vad andra motsvarande fondbaserade riskkapitalbolag kan göra.

Annons

Annons

Nyligen genomförde Impilo sitt första förvärv, genom köpet av 37 procent av aktierna i det danska medicinteknikbolaget Ferrosan Medical Devices (FeMD). Bolaget omsätter cirka 450 miljoner danska kronor, har 220 anställda samt kontor och produktionsanläggningar i Søborg i Danmark och i Szczecin i Polen.

Säljare var ett konsortium av nordiska investerare, som i sin tur hade köpt bolaget av Altor. Transaktionsdatum för affären var den sista juni. Impilo är efter affären största enskilda aktieägare i FeMD.

Det gör att förvärvet av FeMD passar väl in i Impilos investeringsstrategi, som beskrivs i följande fyra punkter:

  • Bolag verksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn, primärt med nordiskt säte.
  • Bolagsvärde på 200 miljoner - 1 miljard kronor, med möjlighet till större investeringar med investeringspartners.
  • Primärt majoritetsägande, men även minoritetsinvesteringar är möjliga.
  • Primärt investeringar i onoterade företag, men möjlighet till publika investeringar där en kontrollerande position är möjlig.

Det långsiktig målet är att bygga upp en ny koncern inom healthcare-sektorn.

Teamet på nio personer som bemannar Impilo ser ut på följande sätt:

Simon Angeldorff, industrial partner
Hans-Christian Bødker Jensen, partner
Jesper Eliasson, partner och cfo
Andreas Hiller, partner
Sören Mellstig, industrial partner och styrelseordförande
Fredrik Strömholm, partner och vd

Sonja Gerde, investment manager
Fredrik Holmström, investment manager
Gustav Lundgren, investment manager

Något som flera av de anställda på bolaget har gemensamt är dels tidigare anställningar på Altor, samt att ha utbildats på försvarets Tolkskola i Uppsala. Inte mindre än fem av de ovanstående namnen har en bakgrund på Altor, och tre från tolkskolan.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons