Annons

Annons

Platen_IMG.jpg

Fredrik Strömholm, vd och grundare av Impilo, förklarar investmentbolagets unika strategi där sektorfokusering och långsiktighet är avgörande komponenter.

Altorgrundaren har hittat sin nisch – investerar långsiktigt i hälsa

Impilo köpte nyligen bolaget Medical Need Europe. Bolaget har redan döpts om till Immedica. Förvärvet befäster Impilos strategi att vara sektorfokuserad och att inrikta sig på mindre och medelstora bolag.

Hälsovårdsinriktade investeringsbolaget Impilo stänger sitt första år med ett fjärde förvärv. Fredrik Strömholm är vd för och grundare. Tidigare var han partner på riskkapitalbolaget Altor där han också var medgrundare. Vi träffas på Impilos kontor i ett sekelskifteshus på Holländargatan i Stockholm.

Varför namnet Impilo som är så svårt att lägga på minnet?

– Det betyder hälsa på zulu i Sydafrika. Jag googlade fram det, jag sökte efter något positivt som kan fungera på flera språk.

Annons

Annons

Impilo fokuserar på investeringar i lönsamma företag inom områdena: läkemedel, medicinsk teknik, vårdtjänster och förebyggande vård samt digitala lösningar.

– Det finns inga specialistfonder inom detta område i Norden i dag. En av de största aktörerna, Investor Growth Capital, har retirerat från området. Investor/Patricia söker mycket större objekt.

Flera gånger nämner Fredrik Strömholm ordet ”differentiering” i samband med att han beskriver Impilo. Studier visar att fonder med en särskild inriktning, till exempel hälsa, har en högre avkastning än generalistfonder, de som investerar i bolag på tvärs av alla olika branscher.

Impilo är inriktat på de 400-500 mindre och mellanstora noterade och onoterade bolagen som finns inom den nordiska hälsosektorn. Det finns bara ett fåtal europeiska fonder inom området: franska Archimède i Lyon, G Square Capital och G.H.O. i London. Även svenska riskkapitalbolag investerar då och då i hälsosektorn men ofta har det blivit större investeringar eller en av många investeringar. Nordic Capital, EQT och Altor har gjort stora förvärv, till exempel Aleris, Mölnlycke HC och Atos Medical. De mindre riskkapitalbolagen Accent, Valedo eller Priveq, har huvudsakligen investerat i mindre tjänstebolag i sektorn.

Impilo utmärker sig bland de de svenska riskkapitalbolagen; nyförvärvet Immedica illustrerar den sektorfokuserade strategin.

Immedica omsätter drygt 200 miljoner kronor i årstakt nu och är fokuserat på en nisch: Läkemedel för sällsynta sjukdomar som ofta är mycket dyra att ta fram och säljs till ett fåtal patienter. Immedicas storsäljare Tepadina omsätter cirka 20 miljoner kronor. Det är ett viktigt läkemedel för leukemipatienter vars enda hopp är att genomgå en benmärgstransplantation. Tepadina förstör de gamla benmärgscellerna så att dessa inte angriper de transplanterade benmärgscellerna och friska blodkroppar istället kan bildas. Ett snabbt samtal till en av Sveriges främsta inom området leder till följande kommentar: ”Tepadina är en kanonprodukt. Den kommer öka alltmer i användning. I dag används den vid cirka 80 transplantationer i Sverige.” Immedica försöker nu bredda sig geografiskt.

Utöver sektorfokus, har Impilo lagt till ytterligare en form för differentiering, berättar Fredrik Strömholm. Flera månader ägnades åt att sätta upp en helt ny struktur som inte är en konventionell riskkapitalfond. Till skillnad från de flesta fonder är Impilo ett svenskt aktiebolag. Bolaget är registrerat i Sverige och betalar skatt i Sverige, till skillnad från flera riskkapitalfonder som registreras i olika skatteparadis.

– Vi är mer som ett investmentbolag. Vi är en evergreen fond. Var fjärde år kan aktieägarna bestämma om de vill fortsätta att vara med. Om vi gör en investering i ett företag som vill göra tilläggsförvärv kan vi lägga in lite pengar då och då och verkligen vara långsiktiga ägare.

Traditionellt stänger riskkapitalbolag fonder för nya investeringar efter fem år. Det kan då uppstå en press att sälja bolagen i förtid för att visa goda resultat inför nästa fond.

Impilo har tagit in 3,6 miljarder kronor. De största investerare är olika svenska familjers family office (förmögenhetsförvaltning), danska Trygghetsgruppen, en London-baserad förvaltare som representerar en pensionsfond från British Columbia och Goldman Sachs Asset Management. Tredje AP-fonden har investerat 350 miljoner kronor i Impilo. Fredrik Strömholm och hans partners har också gjort en större investering.

2016 lämnade Fredrik Strömholm Altor som Harald Mix och han grundade tillsammans med ytterligare två partners. Då hade Altor nyligen sålt den svenska tillverkaren av stålprodukter Åkers för 80 miljoner dollar.

– Den ordnade försäljningen av Åkers gjorde att jag med gott samvete kunde lämna, säger Fredrik Strömholm.  

– Det var en odramatisk process, inga dörrar smällde. Jag sitter kvar i styrelsen i en av Altors fonder och Harald har investerat i Impilo.

Varför just hälsovård?

– Redan 1994 jobbade jag med bland annat statens försäljning av Pharmacia-aktierna. Från det att jag varit på Altor har tanken växt fram att helt fokusera på hälsovård och läkemedel. Men jag ville hitta en bättre struktur som möjliggör mindre och större investeringar över längre tid. Branschen har varit bra att investera i men konkurrensen i de större affärerna har också varit hård.

I USA är riskkapitalbolag inom hälsovård mycket vanligare. Bara i Chicago,berättar Fredrik Strömholm, finns fler riskkapitalbolag inom hälsa – med ett kapital om minst 400 miljoner dollar – än det finns i hela Europa.

Fredrik Strömholm har hunnit skaffa sig en diger meritlista med framgångsrika investeringar inom Ferrosan, Apotek Hjärtat, ACO Hud, Palodex och Nycomed.

– All beröring som jag har haft med sjukvården har också påverkat mig. Vi har en stor respekt för vad det betyder att vara en ansvarsfull ägare inom detta område. Altors arbete med Apotek Hjärtat är ett bra exempel på hur vi bidrog till en helt ny ledande aktör med hög kvalitet. Vi vill visa att privata aktörer kan vara seriösa ägare. Och om vi ska behålla den välfärd vi är vana vid måste vården också bli mer effektiv.

Vad skiljer ditt sätt att arbeta idag från riskkapitalbolagstiden?

– Förändringsprocessen tar längre tid. Vi lär känna företaget bättre, vi kan produkterna bättre och vi använder färre konsulter.

– Tidigare arbetade vi lite forcerat enligt ett 100-dagars program. Vi tog in konsulter från Bain, Boston Consulting eller McKinsey. Men vi hade inte riktigt försäkrat oss om att organisationen var med på detta. Programmen var för breda, allt skulle göras parallellt. Nu har vi treårsplaner. Vi kan terrängen bättre. Vi fortsätter med en due diligence (företagsbesiktning) även efter att bolaget förvärvats. Vi försäkrar oss om att ledningen och organisationen har samma mål och köper vår analys. Vi vräker inte ut en massa powerpoints och diagram.

I stället sätts en ny styrelse på plats och någon från Impilos industrigrupp stöttar och rådger ledningen i det förvärvade bolaget. Totalt finns sju industriella rådgivare som ska hjälpa företagsledningarna, bland andra Sören Mellstig, tidigare vd för Gambro och Thomas Eklund, tidigare på Investor Growth Capital.

– Det är sorgligt att det tagit mig 20 år att förstå att den springande punkten är att ha en duktig ledningsgrupp. Denna ska stöttas och utmanas av en väl sammansatt styrelse. Och om någon inte fungerar i ledningen måste man byta ut denna person.

Riskkapitalbolagens aktiva ägande med massiva insatser under ett fem – sex veckors program har Impilo ersatt med en våg av initiativ med större fokus och prioriteringar under en flera år lång period.

– Vårt lackmustest när vi gör investeringen är att det ska gå att fördubbla rörelsevinsten på fem år. Cirka halva köpeskillingen lånefinansieras. Målsättningen är att minst halva skulden ska vara återbetald inom fem år.

Han ritar pedagogiskt upp två rektanglar i rött. Han förklarar mycket förenklat att om den ena rektangeln, det köpta bolaget, expanderar och vinsten före räntor och skatter dubblas så blir det drygt tre gånger pengarna i den andra rektangeln - om värderingsmultipeln är densamma. Om tillväxten i bolaget blir större kan investeringen ge ännu högre resultat.

– Hittills har vi bara värderat bolagen till vad Impilo betalt för dem men utvecklingen är lovande, säger han.  

Och det verkar trovärdigt.

 

Impilos tre övriga förvärv

Ferrosan Medical Devices har en produkt som är 70 år gammal. Fredrik Strömholm har suttit i styrelsen i 13 år då bolaget tidigare ägdes av Altor. Impilo köpte majoriteten i detta bolag 2017. Den ursprungliga storsäljande produkten var Spongostan, en steril svamp gjord på grisgelatin som läggs invärtes för att stoppa blödningar efter ett kirurgiskt ingrepp. Storsäljare är idag nya produkter där koagulationsförmågan förbättrats genom att addera Trombin. Distributionspartner för dessa produkter är det amerikanska läkemedelsbolaget Johnson&Johnson. Det finns ett utvecklat forskningssamarbete mellan bolagen. Den största produktionsanläggningen finns i Köpenhamn. Bolaget omsätter cirka 600 miljoner kronor och EBT (vinst före skatt) uppgår till cirka 150 miljoner kronor.

Uppsalaföretaget Cavidi har ett egenutvecklat HIV-diagnostiktest. Det säljs bland annat i Botswana och flera afrikanska länder. World Health Organization har ändrat sina rekommendationer för hur HIV ska diagnostiseras vilket gynnar Cavidis typ av test med laddning av olika virussträngar. Cavidi kan även diagnostisera typ av HIV och resistens mot olika anti-virala läkemedel. 48 olika patienters virus kan undersökas samtidigt. Företaget har för närvarande en låg omsättning och negativt kassaflöde på grund av det stora utvecklingsarbetet. Impilo äger en minoritet i detta bolag.

NutraQ är ett norskt företag med kosttillskott och hudvårdsprodukter som marknadsförs direkt till konsument. Nutra säljer givetvis fiskleverolja som alla norrmän gladeligen tar en daglig matsked av. Men här kommer Omega 3 i form av en smaklig tuggtablett gjord på bläckfisk. Storsäljaren är VitaePro, ett kosttillskott smed antioxidanter och mineraler som står för cirka 70 procent av omsättningen på en halvmiljard kronor. NutraQ har en god lönsamhet men lägger stora pengar på marknadsföring. Det finns bara en svag vetenskaplig evidens för dessa produkter (min anmärkning) som klassas som livsmedel och inte läkemedel.

Fakta: Fredrik Strömholm

Fredrik Strömholm, snart 53 år, har flera strängar på sin lyra. Förutom att driva investmentbolaget Impilo är han ordförande i stiftelsen Natur&Kultur. ”Jag har 50 böcker som ligger på golvet i mitt arbetsrum.” Kanske ett intresse som sporrats av föräldrarna där hans pappa Stig Strömholm, professor emeritus i civilrätt och lärdomsgigant, tidigare var Rektor Magnificus för Uppsala universitet, flitig författare och med Sveriges mest medaljprydda frack. Fredrik Strömholm är även styrelseledamot i Skellefteå AIK Ishockey.

 ”Det är roligt att bidra till bygden där vår mamma växte upp och hennes familjs företag stöttade föreningen redan på 1950-talet.” Mamma Gunilla Strömholm var bland annat aktiv i Fredrika Bremer-förbundet och höll kurser i kvinnolitteratur. Fredriks morfar Johan Forslund grundade Foco, sedermera Hiab Foco, som tillverkar bakvagnslastare och lastbilskranar. Fredrik Strömholm är bosatt i Bromma. Han är gift och har två döttrar.

Fredrik Strömholm gick på anrika Katedralskolan i Uppsala, sedan blev det Försvarets tolkskola, universitetsstudier i franska och ryska, Handelshögskolan i Stockholm och HEC i Paris (fransk handelshögskola).  Karriären var till en början på Goldman Sachs med en omväg via Nordic Capital innan han definitivt gav sig in i investeringsbranschen. 2002 var han medgrundare till Altor och 2016 grundade han Impilo med sina partners.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons