Finans Nyhet

”Alternativa investeringsformer är mycket intressanta under en begränsad tidsperiod”

Jan Bolmesson, Peter Beckman, Eric Strand och Jan Olsson. Foto: Respektive bolag samt Svenska Bankföreningen Håkan FlankJan Bolmesson, Peter Beckman, Eric Strand och Jan Olsson. Foto: Respektive bolag samt Svenska Bankföreningen Håkan Flank
I panelen: Jan Bolmesson (Rikatillsammans), Peter Beckman (Atlant Fonder), Eric Strand (Auag Fonder) och Jan Olsson (Deutsche Bank). Foto: Respektive bolag samt Svenska Bankföreningen Håkan Flank.
Publicerad
Uppdaterad

När osäkerheten ökar för aktier och obligationer kan det vara klokt att titta på alternativa investeringar. Men ska man välja guld, bitcoin, fastigheter eller kanske klassiska bilar? Ta del av experternas svar i veckans panel.

Olof Ehrs

Alternativa investeringar blir allt viktigare som tillgångsklass när världens börser har drabbats av coronasmittan. I år har exempelvis guldpriset ökat med nära 35 procent och priset på en bitcoin cirka 25 procent, från 7 200 dollar till över 9 000 dollar.

Se på ett långsiktigt bundet bolån som ett inflationsskydd på samma sätt som realräntefonder eller guld.

Jan Bolmesson, ekonomibloggare på Rikatillsammans.se:

Annons

Om vi bortser från börsen och obligationsmarknaden, vilka alternativa investeringar tittar du på nu?
 – Jag tycker många gånger att likvider är ett underskattat tillgångsslag. Många glömmer att till exempel under 2018 så överpresterade kontanter mot aktier utan riskerna som obligationsmarknaden förde med sig. Likvider dessutom ett stort ”options”-värde i tider av kris. Det andra tillgångsslaget är guld, vars syfte inte heller är primärt att skapa ett värde utan snarare bevara värdet.

Guld och bitcoin går bra nu. Är det rätt typ av investeringar?
 – Jag personligen tror inte på bitcoin som investering. Det är för volatilt, det kan alltid komma en ny version av bitcoin eller en konkurrent. Däremot har guld visats sig vara en värdebevarare och ett komplement som sänker risken i de flesta portföljer över tid utan ett för stort avkall på avkastningen.

Hur stor vikt av portföljen ska man ha i alternativa investeringar?
 – Den klassiska tumregeln andelen guld är mellan 5 och 10 procent av värdet i en portfölj. Tittar man på historiskt optimala andelar under långa tidsperioder kan den krypa upp mot 20 procent. Mer än så är sällan lönsamt om man uttryckligen inte vill spekulera i guld vilket jag själv inte är ett stort fan av.

Annons

Annan spaning?
 – Något som jag tror många som är rädda för ett inflationsscenario missar är att man kan se på ett långsiktigt bundet bolån som ett inflationsskydd på samma sätt som realräntefonder eller guld.

Vi tycker att alla stjärnor står rätt för guld och silver just nu.

Peter Beckman, ställföreträdande vd, Atlant Fonder:

Annons

Om vi bortser från börsen och obligationsmarknaden, vilka alternativa investeringar tittar du på nu?
 – Atlant Fonder tycker (självklart) att det är just alternativ inom absolutavkastande placeringar man bör titta på. När vi  gått från nära noll i risk på både aktier och räntor till en värld där allt kan vända över en dag kommer den gamla devisen om en väldiversifierad portfölj väl till pass – igen. Det har börjat bli dags att se över total risknivå  med den nya tidens glasögon.

Guld och bitcoin går bra nu. Är det rätt typ av investeringar?
 – Atlant Fonder har köpt fonden Pacific Precious som inriktar sig på placeringar inom ädelmetaller. Denna fond är upp 33,6 procent det senaste året (per den 15 maj). Vi tycker att alla stjärnor står rätt för guld och silver just nu. Atlant Fonder har därför även guldpositioner i övriga fondportföljer.

– Bitcoin (och andra valutor som är frikopplade från centralbankerna) har ungefär samma story som guld. Skillnaden mellan guld och kryptovalutor är att vi inte funnit bra instrument som våra fonder kan investera i.

Hur stor vikt av portföljen ska man ha i alternativa investeringar?
 – Det beror helt på vilken risk man är beredd att ta i sin portfölj totalt sett. Dagens låga ränteläge i kombination med en allt större osäkerhet i ekonomin gör att alternativa investeringar börjar växa fram som ett allt mer intressant alternativ både till aktier och räntor.

– Om man ser pessimistiskt på marknaden har man traditionellt sett sålt av aktier och allokerat till räntor. Om dagens räntealternativ innebär att man placerar i krediter som getts ut av de bolag man sålt av i sin aktieportfölj för att man inte tror på dem gäller det att finna alternativ som man tror kan behålla värdet/ge en säkrare avkastning.

Annan spaning?
 – Begreppet ”hedgefond” bär med sig en historik från finanskrisen 2008, som inte alltid har en positiv klang. Men nya produkter har tagits fram. Ser man till exmepel till Atlant Opportunity som har ett avkastningsmål på riskfri ränta plus 5 procent per år till så låg risk som möjligt – volatilitet på 2,44 från start 2016 till 2019 – kan man sätta detta i perspektiv till att en bred aktieportfölj avkastat mindre än det mellan 1960-2017 (4,73 procent) till en betydligt högre risk.

– Vi tror att det kan löna sig att lyfta blicken från de vanliga aktie versus räntor-diskussioner man ofta hamnar i när långsiktiga placeringar diskuteras.

Jag ser inte något värde i själva ”cryptosen”.

Eric Strand, grundare och förvaltare på Auag Fonder:

Om vi bortser från börsen och obligationsmarknaden, vilka alternativa investeringar tittar du på nu?
– Det som ändå är intressant på börsen är ny teknik och då menar jag transferering och lagring av elektricitet, pengar samt information. Då pratar vi batterier, block-chain, cloud-data och 5G. En hedgefond som går lång ny teknik och lika mycket kort gammal teknik skulle vara intressant.

– Det som jag dock tycker är extra spännande är hur grundämnenas egenskaper och behov inom high-tech och green-tech för de bästa egenskaperna smälter samman som ett case för investering.

Guld och bitcoin går bra nu. Är det rätt typ av investeringar?
– Guld är ett bra portföljskydd över tid när marknader är oroliga. Det som långsiktigt driver guld- och silverpriser är dock mängden krediter och skulder som skapas i systemet. Caset för detta är och har varit starkt i samband med alla stimulanser och den ökade skuldsättningen som inte verkar ha några gränser.

– Jag ser inte något värde i själva ”cryptosen” – det finns ju redan mer än 2 000 olika varianter och det skapas hela tiden fler – snabbare och säkrare för varje ny generation. Här tror jag dock att det finns stor potential för blockchain-tekniken att ta betalt för att både transferera pengar och information.
.
Hur stor vikt av portföljen ska man ha i alternativa investeringar?
– Problemet idag är att den traditionella modellportföljen med 60 procent aktier och 40 procent räntor ser svag ut för de kommande 10 åren. Börsen kan fortsätta gå bra om man trycker ännu mer pengar – vilket man lär göra. Obligationssidan tror jag får svårt både att vara ett skydd och att ge någon verklig avkastning. Jag sticker ut hakan och ser en portfölj med 50 procent aktier och 50 procent alternativa investeringar framför mig.

Annan spaning?
– Fastigheter brukar vara bra men värderingarna är drivna av belåning vilket gör det känsligt. Skog och vatten är däremot intressant.

Den alternativa marknaden att inta en allt större plats i investerarvärlden.

Jan Olsson, Nordenchef, Deutsche Bank:

Om vi bortser från börsen och obligationsmarknaden, vilka alternativa investeringar tittar du på nu?
– Fastigheter tillhör nog en av dom vanligaste alternativa investeringarna och risken är relativt låg om man jämför med andra möjligheter. En annan populär alternativ investeringsmöjlighet är inom private equity och venture capital där det finns massor av alternativ men man måste vara mycket medveten om att dessa för det mesta är långfristiga investeringar. Hedgefonder har också visat sig att ha fina avkastningar under en viss tid men volatiliteten är enorm.

– Jag skulle vilja påpeka att alla alternativa investeringsformer är mycket intressanta under en begränsad tidsperiod och då dominerar dessa produkter media och nyhetsflödet, men i längden är det svårt att slå avkastningen på dom traditionella investeringarna som aktier och obligationer.

Guld och bitcoin går bra nu. Är det rätt typ av investeringar?
– Guld är en mycket populär alternativ investering och jag skulle nästan klassificera guld som en traditionell investering. Guld ingår i många portföljer som en hedge mot inflation, olika katastrofer som till exempel den nuvarande pandemin, och mycket annat. Men det kan gå långa perioder med nedåtgående guldpriser och noll avkastning.

– Kryptovalutor tillhör nog den senaste kategorin av alternativa investeringar och det finns hur många nya valutor som helst. Men dessa valutor är inte reglerade i någon marknad och man måste vara mycket medveten om detta och framförallt att många banker inte möjliggör investeringar i kryptovalutor.

– Jag skulle personligen vara försiktig med dessa investeringar just nu, men det är många som spekulerar i de dramatiska upp- och nedgångarna i denna marknad. Jag tror också att det kommer någon form av reglering i framtiden och då hittar denna form av investering en allt större acceptans bland allmänheten.

Hur stor vikt av portföljen ska man ha i alternativa investeringar?
– Allt är en fråga om riskbenägenhet. Traditionella instrument kommer alltid att dominera i en investeringsportfölj. Det som gör de alternativa instrumenten så intressanta är just de momentet då de visar sig att vara oslagbara som just guld under dom senaste månaderna. 

– Men jag råder till försiktighet och låt inte nyhetsflödet runt dessa investeringar utöka investeringarna i alternativa instrument. Det finns helt enkelt inte ett generellt svar på frågan om hur stor andel dom alternativa instrumenten ska ha i en portfölj.

Annan spaning?
– Om man går på auktion idag i London, New York, eller Stockholm så ser man att alternativa investeringar som konst, klassiska bilar och klockor intar en allt större marknad. Jag tror att det kommer att fortsätta eftersom låg inflation, låga räntor och därför låga avkastningar leder investerarna in i nya möjligheter. Därför kommer den alternativa marknaden att inta en allt större plats i investerarvärlden.

Annons